Nejlepší tanečníci přijedou závodit do Plzně - Aktuality - Sportovní Plzeň - oficiální sportovní portál města

 

 

Nejlepší tanečníci přijedou závodit do Plzně

Plzeň17. 3. 2021


V sobotu 20. března se uskuteční v prostorech Congress Center Parkhotel Plzeň již třetí ročník soutěže ve sportovním tanci „Velká cena MZ Dance Team Plzeň“, tentokráte jako soutěž profesionálních sportovců.


Tato akce, kterou pořádá klub sportovního tance MZ Dance Team Plzeň, z.s. ve spolupráci s Českým svazem tanečního sportu, je jednou ze čtyř soutěží série Českomoravského poháru, ve které budou soutěžit profesionální páry ve standardních i latinskoamerických tancích napříč věkovými kategoriemi se zaměřením na juniory a mládež – Junioři 1 (12-13 let), Junioři 2 (14-15 let), Mládež (16-18 let), Dospělí (19-35 let) a Senioři (35 a více let).


Soutěž bude poprvé pořádána v prostorech Parkhotelu Plzeň, kam se sjedou nejlepší tanečníci z celé ČR, aby předvedli své taneční umění. Soutěž je pořádána za podmínek dodržování hygienicko-protiepidemických podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví a tedy bez diváků.


Děkujeme tímto vedení hotelu za možnost v této nelehké době uspořádat tuto kulturně sportovní událost, která je pro vrcholové tanečníky nepostradatelnou součástí jejich sportovního života a za možnost přizpůsobit akci náročným protiepidemickým opatřením.


Poděkování také tímto patří všem sponzorům, bez jejichž finanční pomoci by soutěž nemohla proběhnout, a to zejména prvnímu náměstkovi primátora města Plzně, Mgr. Romanu Zarzyckému, který celou akci zaštítil, dále pak nadaci 700let města Plzně a Plzeňskému kraji, které významně přispěly svou dotací na úhradu nutných nákladů soutěže. A nemalé poděkování patří i partnerovi akce SVČ Radovánek, z.s.


I přes to, že bude soutěž ovlivněna hygienicko-epidemickými podmínkami Ministerstva zdravotnictví, věříme, že si tanečníci odvezou nejen krásná ocenění, ale i nezapomenutelný zážitek z této dlouho očekávané akce.


Sdílet