Atletická akademie Plzeňského kraje | Sportovní Plzeň

 

 

Regionální atletická akademie

Představení a cíle projektu

Atletická akademie Plzeňského kraje a města Plzně při AK ŠKODA Plzeň je pilotní projekt ČAS, jehož cílem je nabídnout komplexní pojetí výchovy atletů od 5 do 26 let. Základním motivem akademie je nabídnout vybraným atletům možnost kvalitního tréninku ve spojení se studiem.

Projekt AA navazuje na dlouholetou koncepci práce s talentovanou mládeží v rámci ČAS. Oproti stávajícímu systému Sportovního střediska (dále jen SpS) a navazujících Sportovních center mládeže (dále jen SCM) by měl rozšířit a zkvalitnit zabezpečení pro vybrané atlety zejména v dorosteneckém, juniorském a dospělém věku. Projekt zároveň umožní rozvoj atletiky na širší regionální bázi a celkově zvýšení kvality přístupu ke sportovně-společenské výchově v ČR.

Cíle a odpovědnost

Cílem projektu je komplexní výchova špičkových mládežnických a dospělých atletů, schopných konkurovat atletům na národní a mezinárodní úrovni ve spojení s absolvováním středního a vyššího vzdělání. Atleti jsou monitorováni ze strany klubu v otázkách školního prospěchu, docházky a osobní disciplíny prostřednictvím hlavních trenérů AA, kteří komunikují s vedením konkrétních školských zařízení.

Akademie zajišťuje

zajištění kvalifikovaných trenérů, - organizace pravidelných tréninků, organizace výcvikových táborů, organizace soutěží na odpovídající úrovni dané předpisy ČAS, zajištění regenerace a zdravotní prevence, zajištění odpovídajícího sportovního materiálu a vybavení, spolupráce s kluby v Plzeňském kraji pro rozvoj talentované mládeže bez ohledu na klubovou příslušnost, pravidelná regionální metodická činnost, důraz na propojení studia a tréninku, spolupráce se ZŠ, SŠ, VŠ v regionu, kontrola prospěchu a studijních výsledků zařazených atletů, zajištění ubytování a stravování pro zařazené atlety, všestranná výchova mládeže na základě organizovaného sportu.

Počet trenérů a kapacita k 1. 6. 2023
Trenérů Hráčů 5 - 15let Hráčů 16 - 26let Elitní atleti 16 - 26let
52 568 151 53

Další informace na www.akskodaplzen.cz, Facebooku a Instagramu