Dotace - Sportovní Plzeň - oficiální sportovní portál města

 

 

Vyhlášené dotační programy


Národní sportovní agentura | pro rok 2020 – 2024
Zveřejněno: 17. 12. 2020
Výzva 14/2020 Standardizovaná infrastruktura

Termín podání žádostí: od 21. 12. 2020 do 30. 6. 2022

Výzva je zaměřena na cílený rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace vybraných typů akcí uvedených dále ve Výzvě.

Výzva je v souladu s dokumentací programu určena výhradně pro novou výstavbu vybraných typů sportovních zařízení splňujících závazné standardy a parametry stanovené správcem programu, a to:

  • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty
  • tréninkový zimní stadión
  • plavecký bazén 25 m, které splňují veškeré standardy a parametry uvedené v příloze 29.3. Výzvy

Zdroj NSA


Národní sportovní agentura | pro rok 2020 – 2024
Zveřejněno: 17. 12. 2020
Výzva 12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč

Termín podání žádostí: od 21. 12. 2020 do 30. 6. 2022

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení, vyjma těch, která jsou ze zaměření Výzvy přímo vyloučena či která nesplní podmínky stanovené Výzvou. Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.

Zdroj NSA


Národní sportovní agentura | pro rok 2020 – 2024
Zveřejněno: 17. 12. 2020
Výzva 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč

Termín podání žádostí: od 21. 12. 2020 do 30. 6. 2022

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury vČeské republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení, vyjma těch, která jsou ze zaměření Výzvy přímo vyloučena či která nesplní podmínky stanovené Výzvou. Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.

Zdroj NSA


Národní sportovní agentura | pro rok 2021
Zveřejněno: 1. 12. 2020
Dotační titul na Provoz a údržbu sportovních areálů a infrastruktury

Termín podání žádostí: od 30. 11. 2020 do 23. 12. 2020

Upozorňujeme na vyhlášení dotačního titulu pro vlastníky, nájemce či uživatele sportovních areálů, kterou vypisuje Národní sportovní agentura.

Základní podmínky programu:

  • nezisková organizace registrovaná v rejstříku sportu NSA
  • užívací právo ke sportovnímu zařízení či infrastruktuře nejméně od 1. ledna 2020
  • dotace činí maximálně 50% způsobilých výdajů až do 10 mil. Kč
  • způsobilé výdaje: energie, nájemné, spotřební  materiál, pojistné objektů, provozní náklady na údržbu a provoz, osobní náklady na správu

Zdroj NSA


Město Plzeň | pro rok 2021
Zveřejněno: 20. 10. 2020
Podpora sportu a tělovýchovy včetně hendikepovaných sportovců

Termín podání žádostí: 2. 1. 2021 - 30. 1. 2021

Cílem programu je finanční podpora konkrétních sportovních subjektů nacházejících se na území města Plzně. Smyslem programu je podpora především neziskových organizací, které mají omezenou možnost získání  inančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.


Město Plzeň | pro rok 2021
Zveřejněno: 20. 10. 2020
Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení...

Termín podání žádostí: 1. 12. 2020 - 21. 12. 2020

Celý název programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovní zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně pro rok 2021

Cílem programu je finanční podpora konkrétních projektů rekonstrukce, opravy či výstavby sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území města Plzně. Smyslem programu je  odpora především neziskových subjektů, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.


Městský obvod Plzeň 3 | 2021
Zveřejněno: 19. 10. 2020
Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže

Termín podání žádostí: 16. 11. 2019 - 31. 12. 2020.

Dotační program je určen pro organizace působící v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže vykonávající svou činnost na území MO Plzeň 3 nebo zaměřené svojí činností na děti a mládež na území MO Plzeň 3


Národní sportovní agentura | pro rok 2021
Zveřejněno: 7. 10. 2020
Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2021

Termín podání žádostí: 22. 10. 2020 - 16. 11. 2020

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let.

Více informací