Vyhlášené dotační programy


Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP | pro rok 2022
Zveřejněno: 8. 11. 2021
Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2022

Termín podání žádostí je od 3. ledna do 31. ledna 2022.

Cílem programu je finanční podpora konkrétních sportovních subjektů nacházejících se na území města Plzně. Smyslem programu je podpora především neziskových organizací, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.


Národní sportovní agentura | pro rok 2022
Zveřejněno: 19. 10. 2021
Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2022

Termín podání žádostí: 21. 10. 2021 - 30. 11. 2021

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.

Více informací


Městský obvod Plzeň 3 | 2022
Zveřejněno: 19. 10. 2021
Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže

Termín podání žádostí: 11. 11. 2021 - 31. 12. 2021

Dotační program je určen pro organizace působící v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže vykonávající svou činnost na území MO Plzeň 3 nebo zaměřené svojí činností na děti a mládež na území MO Plzeň 3.


Městský obvod Plzeň 3 | pro rok 2022
Zveřejněno: 18. 10. 2021
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Termín podání žádostí: od 11. 11. 2021 do 31. 12. 2021

Cíl programu:

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže do 19 let včetně z MO Plzeň 3.

Je určena pro organizace působící v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže nebo zaměřené svojí činností na děti a mládež z MO Plzeň 3.


Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP | pro rok 2022
Zveřejněno: 23. 9. 2021
Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury

Termín podání žádostí: od 1. 12. 2021 do 17. 12. 2021

Cíl programu:

Cílem programu je finanční podpora konkrétních projektů rekonstrukce, opravy či výstavby sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území města Plzně. Smyslem programu je podpora především neziskových subjektů, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.

Více informací


Národní sportovní agentura | pro rok 2021
Zveřejněno: 23. 8. 2021
Národní sportovní agentura zveřejňuje výzvu Regiony 2021

Termín podání žádostí: od 24. 8. 2021 do 30. 9. 2021

Národní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 –2024, tuto Výzvu 11/2021 Regiony 2021.

Více informací


Plzeňský kraj | pro rok 2021
Zveřejněno: 23. 6. 2021
Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2021 – 2. kolo

Termín podání žádostí: od 24. 6. 2021 do 30. 6. 2021

Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže na území Plzeňského kraje - děti, mládež, školní sport, výchova sportovních talentů, organizovaný sport, sport osob se speciálními potřebami, zdravý životní styl, pohyb, sport, sportovní akce.

Více informací


Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP | pro rok 2021
Zveřejněno: 21. 5. 2021
Podpora sportovních organizací provozujících sportovní činnost na území města Plzně

Termín podání žádostí: od 7. 7. 2021 do 16. 7. 2021

Cíl programu:

Finanční podpora existenčně ohrožených sportovních klubů a podnikajících právnických nebo fyzických osob provozujících sportovní činnost v souvislosti s pokračující pandemií koronaviru za 1. pololetí 2021. Program se koncentruje na refundaci nákladů za uzavřením sportovišť od 1. ledna do 30. června 2021 do maximální výše 50 %. Program dále reaguje na krácení členských příspěvků na pololetí leden 2021 až červen 2021 z důvodu jejich poměrného vrácení členům organizací v době jejich nefungování. Propad těchto příjmů sportovních organizací může být hrazen až do výše 75 %. Program kompenzuje pouze náklady, které nebylo možno hradit z vypsané vládní pomoci, zejména MPSV, MPO a NSA.

Více informací


Městský obvod Plzeň 2 | 2021
Zveřejněno: 17. 2. 2021
Dotační program pro oblast sportu v roce 2021

Termín podání žádostí: od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021

Cíl programu:

Podpora subjektů, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů na činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní sportovní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.


Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP | pro rok 2021
Zveřejněno: 8. 2. 2021
Dotační titul pro sportovní organizace na území města Plzně v souvislosti s pandemií koronaviru

Termín podání žádostí: od 10. 3. 2021 do 17. 3. 2021

Cíl programu:

Finanční podpora existenčně ohrožených sportovních klubů a podnikajících právnických osob provozujících sportovní činnost v souvislosti s 2. vlnou pandemie. Program se koncentruje na refundaci nákladů za uzavřením sportovišť od 1. října do 31. prosince 2020. Program dále reaguje na krácení členských příspěvků na pololetí září 2020 až únor 2021 z důvodu jejich poměrného vrácení členům organizací v době jejich nefungování. Propad těchto příjmů sportovních organizací může být hrazen až do výše 50 %. Program kompenzuje pouze náklady, které nebylo možno hradit z vypsané vládní pomoci, zejména MPSV, MPO a NSA.


Odbor školství, mládeže a sportu | pro rok 2021
Zveřejněno: 19. 1. 2021
Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021

Termín podání žádostí: od 19. 2. 2021 do 10. 3. 2021

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost na území Plzeňského kraje. Prioritou programu je podpora sportovní infrastruktury a dostupného vybavení pro pohyb a sport v Plzeňském kraji. • poskytnutí podpory na vybudování a modernizaci sportovišť, která jsou v užívání nebo vlastnictví Plzeňského kraje, obcí, škol a školských zařízení nebo spolků působících v oblasti tělovýchovy a sportu • přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení v Plzeňském kraji • podpora sportovních zařízení, která mají charakter obecních sportovišť, využívaných v dopoledních hodinách školami a školskými zařízeními, odpoledne a ve volných dnech sportovními oddíly a sportující veřejností • podpora organizací, které pravidelně v průběhu roku zajišťují sportovní činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje • podpora infrastruktury a sportovního vybavení osob se speciálními potřebami, zlepšení přístupnosti sportovních zařízení handicapovaným sportovcům

Zdroj Plzeňský kraj


Odbor školství, mládeže a sportu | pro rok 2021
Zveřejněno: 19. 1. 2021
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021

Termín podání žádostí: od 19. 2. 2021 do 10. 3. 2021

Účel podpory:

Cílem programu je vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových aktivit určených pro organizované i neorganizované děti a mládež v Plzeňském kraji, využít objem finančních prostředků určených na podporu dětí a mládeže v Plzeňském kraji s cílem všestranně působit na pozitivní osobnostní rozvoj dětí a mládeže prostřednictvím smysluplných volnočasových aktivit.

Zdroj Plzeňský kraj


Odbor školství, mládeže a sportu | pro rok 2021
Zveřejněno: 19. 1. 2021
Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2021

Termín podání žádostí: od 19. 2. 2021 do 10. 3. 2021

Účel podpory:

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje.

Zdroj Plzeňský kraj


Městský obvod Plzeň 4 | pro rok 2021
Zveřejněno: 11. 1. 2021
Dotační program v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2021

Termín podání žádostí: od 11. 1. 2021 do 27. 1. 2021 do 17hod

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:

podpora kulturních, sportovních a volnočasových aktivit vykonávaných fyzickými nebo právnickými osobami, které mají své sídlo/bydliště na území městského obvodu Plzeň 4 (dále též jako „MO Plzeň 4“ či jako „MO P4“) nebo na jeho území uskutečňují (budou uskutečňovat) část svých aktivit, popř. poskytují (budou poskytovat) své služby
na území města Plzně občanům MO P4;

zajištění provozu v nemovitostech ve správě žadatele v souvislosti s činnostmi žadatele ve smyslu písm. a) uvedeného shora;

zajištění údržby a investic v nemovitostech, které jsou ve vlastnictví žadatele.

Zdroj MO Plzeň 4


Městský obvod Plzeň 1 | pro rok 2021
Zveřejněno: 11. 1. 2021
Podpora sportovních činností, tělovýchovy a volnočasových aktivit

Termín podání žádostí: od 11. 1. 2021 do 5. 2. 2021

Cíl programu:

Podpořit činnost organizací, které přispívají kezlepšení sportovních podmínek a sportovního vyžití na území MO Plzeň 1 a je určen především pro občany MO Plzeň 1.

Zdroj MO Plzeň 1


Národní sportovní agentura | pro rok 2020 – 2024
Zveřejněno: 17. 12. 2020
Výzva 14/2020 Standardizovaná infrastruktura

Termín podání žádostí: od 21. 12. 2020 do 30. 6. 2022

Výzva je zaměřena na cílený rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace vybraných typů akcí uvedených dále ve Výzvě.

Výzva je v souladu s dokumentací programu určena výhradně pro novou výstavbu vybraných typů sportovních zařízení splňujících závazné standardy a parametry stanovené správcem programu, a to:

  • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty
  • tréninkový zimní stadión
  • plavecký bazén 25 m, které splňují veškeré standardy a parametry uvedené v příloze 29.3. Výzvy

Zdroj NSA


Národní sportovní agentura | pro rok 2020 – 2024
Zveřejněno: 17. 12. 2020
Výzva 12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč

Termín podání žádostí: od 21. 12. 2020 do 30. 6. 2022 (ukončeno)

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení, vyjma těch, která jsou ze zaměření Výzvy přímo vyloučena či která nesplní podmínky stanovené Výzvou. Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.

Zdroj NSA


Národní sportovní agentura | pro rok 2020 – 2024
Zveřejněno: 17. 12. 2020
Výzva 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč

Termín podání žádostí: od 21. 12. 2020 do 30. 6. 2022 (ukončeno)

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury vČeské republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení, vyjma těch, která jsou ze zaměření Výzvy přímo vyloučena či která nesplní podmínky stanovené Výzvou. Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.

Zdroj NSA


Národní sportovní agentura | pro rok 2021
Zveřejněno: 1. 12. 2020
Dotační titul na Provoz a údržbu sportovních areálů a infrastruktury

Termín podání žádostí: od 30. 11. 2020 do 23. 12. 2020

Upozorňujeme na vyhlášení dotačního titulu pro vlastníky, nájemce či uživatele sportovních areálů, kterou vypisuje Národní sportovní agentura.

Základní podmínky programu:

  • nezisková organizace registrovaná v rejstříku sportu NSA
  • užívací právo ke sportovnímu zařízení či infrastruktuře nejméně od 1. ledna 2020
  • dotace činí maximálně 50% způsobilých výdajů až do 10 mil. Kč
  • způsobilé výdaje: energie, nájemné, spotřební  materiál, pojistné objektů, provozní náklady na údržbu a provoz, osobní náklady na správu

Zdroj NSA


Město Plzeň | pro rok 2021
Zveřejněno: 20. 10. 2020
Podpora sportu a tělovýchovy včetně hendikepovaných sportovců

Termín podání žádostí: 2. 1. 2021 - 31. 1. 2021

Cílem programu je finanční podpora konkrétních sportovních subjektů nacházejících se na území města Plzně. Smyslem programu je podpora především neziskových organizací, které mají omezenou možnost získání  inančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.


Město Plzeň | pro rok 2021
Zveřejněno: 20. 10. 2020
Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení...

Termín podání žádostí: 1. 12. 2020 - 21. 12. 2020

Celý název programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovní zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně pro rok 2021

Cílem programu je finanční podpora konkrétních projektů rekonstrukce, opravy či výstavby sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území města Plzně. Smyslem programu je  odpora především neziskových subjektů, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.


Městský obvod Plzeň 3 | 2021
Zveřejněno: 19. 10. 2020
Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže

Termín podání žádostí: 16. 11. 2020 - 31. 12. 2020

Dotační program je určen pro organizace působící v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže vykonávající svou činnost na území MO Plzeň 3 nebo zaměřené svojí činností na děti a mládež na území MO Plzeň 3


Národní sportovní agentura | pro rok 2021
Zveřejněno: 7. 10. 2020
Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2021

Termín podání žádostí: 22. 10. 2020 - 16. 11. 2020

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let.

Více informací