Dotace - Sportovní Plzeň - oficiální sportovní portál města

 

 

Vyhlášené dotační programy


Město Plzeň | pro rok 2021
Zveřejněno: 20. 10. 2020
Podpora sportu a tělovýchovy včetně hendikepovaných sportovců

Termín podání žádostí: 2. 1. 2021 - 30. 1. 2021

Cílem programu je finanční podpora konkrétních sportovních subjektů nacházejících se na území města Plzně. Smyslem programu je podpora především neziskových organizací, které mají omezenou možnost získání  inančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.


Město Plzeň | pro rok 2021
Zveřejněno: 20. 10. 2020
Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení...

Termín podání žádostí: 1. 12. 2020 - 21. 12. 2020

Celý název programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovní zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně pro rok 2021

Cílem programu je finanční podpora konkrétních projektů rekonstrukce, opravy či výstavby sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území města Plzně. Smyslem programu je  odpora především neziskových subjektů, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.


Městský obvod Plzeň 3 | 2021
Zveřejněno: 19. 10. 2020
Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže

Termín podání žádostí: 16. 11. 2019 - 31. 12. 2020.

Dotační program je určen pro organizace působící v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže vykonávající svou činnost na území MO Plzeň 3 nebo zaměřené svojí činností na děti a mládež na území MO Plzeň 3


Národní sportovní agentura | pro rok 2021
Zveřejněno: 7. 10. 2020
Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2021

Termín podání žádostí: 22. 10. 2020 - 16. 11. 2020

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let.

Více informací