Dotace pro rok 2020


Městský obvod Plzeň 2
Zveřejněno: 28.01.2020

Dotační program pro oblast sportu v roce 2020

Termín podání žádostí: 27. 2. 2020 - 17. 3. 2020


Plzeňský kraj
Zveřejněno: 02.01.2020

Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2020

Termín podání žádostí: 1. 2. 2020 – 10. 2. 2020

Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže na území Plzeňského kraje - děti, mládež, školní sport, výchova sportovních talentů, organizovaný sport, sport osob se speciálními potřebami, zdravý životní styl, pohyb, sport, sportovní akce.


Plzeňský kraj
Zveřejněno: 02.01.2020

Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje 2020

Termín podání žádostí: 1. 2. 2020 – 10. 2. 2020

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost v Plzeňském kraji. Prioritou Programu je podpora sportovní infrastruktury a dostupného vybavení pro pohyb a sport v Plzeňském kraji a tím přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení. Účelem Programu je podpořit formou poskytnutí finanční dotace vybudování či rekonstrukci významného sportovního zařízení pouze v obci do 30 000 obyvatel.


Plzeňský kraj
Zveřejněno: 02.01.2020

Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2020

Termín podání žádostí: 1. 2. 2020 – 10. 2. 2020

Podpora sportovní infrastruktury a dostupného vybavení pro pohyb a sport v Plzeňském kraji


Městský obvod Plzeň 4
Zveřejněno: 02.01.2020

Dotační program v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2020

Termín podání žádostí: 8. 1. 2020 – 24. 1. 2020 do 14.00 hod.


Městský obvod Plzeň 1
Zveřejněno: 20.12.2019

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2020 pro oblast sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit určený pro fyzické a právnické osoby

Termín podání žádostí: 23.3.2020 – 17.4.2020


Město Plzeň
Zveřejněno: 23.10.2019

Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzňe pro rok 2020

Termín podání žádostí: 1.12. do 20.12. 2019


Město Plzeň
Zveřejněno: 08.10.2019

Dotace do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory handicapovaných sportovců pro rok 2020

Termín podání žádostí: leden 2020


Městský obvod Plzeň 3
Zveřejněno: 08.10.2019

Zveřejnění dotačního programu na rok 2020 - DP č. 1 - Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Termín podání žádostí: od 23.10.2019 do 6.12.2019


Městský obvod Plzeň 3
Zveřejněno: 08.10.2019

Zveřejnění dotačního programu na rok 2020 - DP č. 2 - Podpora jednorázových sportovních akcí

Termín podání žádostí: od 23.10.2019 do 6.12.2019