Dotace pro rok 2020


Město Plzeň
Zveřejněno: 23. 6. 2020
Národní sportovní agentura poskytuje finanční podporu sportu

Termín podání žádostí: do 31.8.2020

Cílem je zmírnění negativních dopadů celosvětové pandemie COVID-19 na činnost sportovních organizací ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu, které byly zasaženy důsledky vyhlášení nouzového stavu na území ČR a vydání mimořádných opatření.

Přihlášení/Registrace žadatele


Město Plzeň
Zveřejněno: 15. 5. 2020
Plzeň pomůže sportovním klubům s problémy

Termín podání žádostí: do 29.5.2020

Opatření pro zmírnění negativních dopadů koronavirové krize na území města Plzně.


Městský obvod Plzeň 2
Zveřejněno: 28. 1. 2020
Dotační program pro oblast sportu v roce 2020

Termín podání žádostí: 27. 2. 2020 - 17. 3. 2020


Městský obvod Plzeň 4
Zveřejněno: 2. 1. 2020
Dotační program v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2020

Termín podání žádostí: 8. 1. 2020 – 24. 1. 2020 do 14.00 hod.


Plzeňský kraj
Zveřejněno: 2. 1. 2020
Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2020

Termín podání žádostí: 1. 2. 2020 – 10. 2. 2020

Podpora sportovní infrastruktury a dostupného vybavení pro pohyb a sport v Plzeňském kraji.


Plzeňský kraj
Zveřejněno: 2. 1. 2020
Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje 2020

Termín podání žádostí: 1. 2. 2020 – 10. 2. 2020

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost v Plzeňském kraji. Prioritou Programu je podpora sportovní infrastruktury a dostupného vybavení pro pohyb a sport v Plzeňském kraji a tím přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení. Účelem Programu je podpořit formou poskytnutí finanční dotace vybudování či rekonstrukci významného sportovního zařízení pouze v obci do 30 000 obyvatel.


Plzeňský kraj
Zveřejněno: 2. 1. 2020
Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2020

Termín podání žádostí: 1. 2. 2020 – 10. 2. 2020

Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže na území Plzeňského kraje - děti, mládež, školní sport, výchova sportovních talentů, organizovaný sport, sport osob se speciálními potřebami, zdravý životní styl, pohyb, sport, sportovní akce.


Městský obvod Plzeň 1
Zveřejněno: 20. 12. 2019
Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2020 pro oblast sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit určený

Termín podání žádostí: 23.3.2020 – 17.4.2020


Město Plzeň
Zveřejněno: 23. 10. 2019
Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území m

Termín podání žádostí: 1.12. do 20.12. 2019


Městský obvod Plzeň 3
Zveřejněno: 8. 10. 2019
Zveřejnění dotačního programu na rok 2020 - DP č. 2 - Podpora jednorázových sportovních akcí

Termín podání žádostí: od 23.10.2019 do 6.12.2019


Městský obvod Plzeň 3
Zveřejněno: 8. 10. 2019
Zveřejnění dotačního programu na rok 2020 - DP č. 1 - Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Termín podání žádostí: od 23.10.2019 do 6.12.2019


Město Plzeň
Zveřejněno: 8. 10. 2019
Dotace do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory handicapovaných sportovců pro rok 2020

Termín podání žádostí: leden 2020