Regionalni akademie - Sportovní Plzeň - oficiální sportovní portál města

 

 

Regionální sportovní akademie


V systému finanční podpory rozvoje sportu města Plzně je klíčová podpora tzv. akademií.

Jedná se o systematickou podporu rozvoje víceúrovňové systémové přípravy a rozvoje sportu. Akademie mají za cíl věnovat se výchově mladých sportovců jako jedné z důležitých složek prevence proti sociálně patologickým jevům ve společnosti, zejména u mládeže věkové kategorie 6 - 20 let.

Jde o kontinuální podporu mládeže od sportovní přípravky až po středoškolské nebo i vysokoškolské programy se zaměřením na vrcholovou sportovní kariéru.

Podpora je zaměřena na realizaci programů na zvýšení zájmu mládeže o pravidelnou sportovní a vzdělávací činnost ve sportovních oddílech na celostátní úrovni, zajištění tréninkových podmínek a zajištění programů pro kontinuální vzdělávání trenérů.


PLZEŇSKÁ SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE - PTCM

Dalším pilířem podpory sportu v městě Plzni je podpora plzeňských tréninkových center mládeže, tzv. PTCM.

Do kategorie PTCM jsou zařazené sporty významné pro město Plzeň s preferencí olympijských sportů. Zároveň musí daný subjekt splňovat všechna kritéria projektu, který byl vypracován ve spolupráci s odbornou sportovní veřejností. V případě, že je v daném sportu na území města více klubů, které splňují podmínky projektu, anebo jsou významné podílem členské základny, je zde nutnost vytvoření nadačního fondu, který sdruží tyto kluby.

V roce 2020 bylo na základě vyhodnocení fungování stávajících PTCM a na základě podaných žádostí, doporučení gesčního náměstka a vyhodnocení Komise pro sport a mládež do kategorie A - PTCM zařazeno 8 subjektů, a to ve sportech plavání, volejbal, basketbal, lukostřelba, futsal, badminton, golf a lyžování. O důležitosti daných sportů mluví jednotlivé úspěchy i to, že celkově bylo v kategorii PTCM zařazeno více než 5 tis. členů a z toho více než 3 tis. dětí a mládeže.