Sportovní akademie Plzeňského kraje | Sportovní Plzeň

 

 

Regionální sportovní akademie


V systému finanční podpory rozvoje sportu města Plzně je klíčová podpora tzv. akademií.

Jedná se o systematickou podporu rozvoje víceúrovňové systémové přípravy a rozvoje sportu. Akademie mají za cíl věnovat se výchově mladých sportovců jako jedné z důležitých složek prevence proti sociálně patologickým jevům ve společnosti, zejména u mládeže věkové kategorie 6 - 20 let.

Jde o kontinuální podporu mládeže od sportovní přípravky až po středoškolské nebo i vysokoškolské programy se zaměřením na vrcholovou sportovní kariéru.

Podpora je zaměřena na realizaci programů na zvýšení zájmu mládeže o pravidelnou sportovní a vzdělávací činnost ve sportovních oddílech na celostátní úrovni, zajištění tréninkových podmínek a zajištění programů pro kontinuální vzdělávání trenérů.


PLZEŇSKÁ SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE - PTCM

Dalším pilířem podpory sportu v městě Plzni je podpora plzeňských tréninkových center mládeže, tzv. PTCM.

Do kategorie PTCM jsou zařazené sporty významné pro město Plzeň s preferencí olympijských sportů. Zároveň musí daný subjekt splňovat všechna kritéria projektu, který byl vypracován ve spolupráci s odbornou sportovní veřejností. V případě, že je v daném sportu na území města více klubů, které splňují podmínky projektu, anebo jsou významné podílem členské základny, je zde nutnost vytvoření nadačního fondu, který sdruží tyto kluby.

Pro rok 2023 bylo na základě vyhodnocení fungování stávajících PTCM a na základě podaných žádostí, doporučení gesčního radního a vyhodnocení Komise pro sport a mládež do kategorie A - PTCM zařazeno 9 subjektů, a to ve sportech plavání, volejbal, basketbal, lukostřelba, futsal, badminton, lyžování, pozemní hokej a florbal. O důležitosti daných sportů mluví jednotlivé úspěchy i to, že celkově bylo v kategorii PTCM zařazeno více než 6 tis. členů a z toho více než 4,5 tis. dětí a mládeže