Plzeň žije zdravě


Město Plzeň prostřednictvím Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP spravuje ochrannou známku Plzeň žije zdravě. Ta slouží zejména k iniciaci dětí, mládeže i dospělých ke zdravému životnímu stylu. Základními pilíři jsou pravidelný pohyb, správné návyky a pravidelná strava. Město Plzeň organizuje sportovní akce, které se snaží pilíře naplnit, a to při komunikaci se zastřešujícími regionálními organizacemi v daných kategoriích.

2020
Uskutečněné akce Odborem sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP:

Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP uspořádal i v letošním složitém roce tuto speciální akci pro děti, která má za úkol naučit děti strávit volný čas pohybem a ideálně v přírodě. V letošním roce se akce konala v Křižíkových sadech od 9 do 18 hodin, znovu za osobní podpory 1. náměstka primátora města Plzně Romana Zarzyckého. Rodičům a dětem jsme nabídnuli možnost si vyzkoušet sportovní i outdoorové aktivity. Ze sportovních to byl nordic walking, lukostřelba, hod a kop na rychlost. Z venkovních aktivit to byl hod granátem, vyhledávání prázdných nábojnic detektorem kovů, vázání uzlů, rozdělávání ohně nebo základy přežití. Jako doplněk pro rodiče jsme připravili možnost otestovat metabolismus a dozvědět se rady ke zdravému životnímu stylu. Akce byla i přes velmi nepříznivé počasí povedená, kdy v dešti a velkém chladu navštívilo sportoviště přes 40 rodin s dětmi.

2019
Uskutečněné akce Odborem sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP:

Mikulášský plavecký přebor seniorů, Plavecký areál města Plzně, Plzeň - Slovany - Odbor sportu Smart Cities a podpory podnikání připravil i v roce 2019 pro seniory přebor v plavání. V letošním roce se na start postavilo více jak 150 odvážných seniorů, kdy nejstaršímu z nich bylo 87 let. Senioři nad 65 let se mohli zúčastnit v libovolném stylu na 50, 100 a 200m. dále byly k dispozici zkušení trenéři na zdokonalení techniky a v předsálí plaveckého areálu si každý mohl otestovat svůj metabolismus.


Slavnostní vyhlášení těch nejlepších proběhlo 12. prosince v prostorách radnice města Plzně za účasti 1. náměstka primátora města Plzně Mgr. Romana Zarzyckého a náměstkyně Elišky Bartákové. Každý z oceněných si odnesl dárkový koš, permanentku do plaveckých areálů města Plzně i lahev dobrého vína. Na základě zpětné vazby seniorů se město Plzeň zavázalo pořádat tuto akci i v budoucnu.Akce Plzeň žije zdravě a děti s ní rozpohybovala přes 400 rodin.
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně připravil na Svátek práce sportovní den pro děti od 4 do 15 let. Hlavní atrakcí byla trampolínová hala Jump Plzeň, ale nechyběla ani horolezecká stěna, kopání na rychlost a přesnost nebo vystoupení Aktivity Centra Krašovská. Hlavní myšlenkou v tento sváteční den bylo, aby jej rodiče a děti strávili pohybem.

2018
Uskutečněné akce Odborem sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP:

Plavecký přebor seniorů –  7. a 8. června 2018 si senioři změřili síly v plavání. Město Plzeň jim nabízí plavání v pracovních dnech zdarma. Zájem o to je veliký, a tak byli účastníci na závody dobře připraveni. Soutěžními distancemi byly tratě na 50, 100 a 200 m. Závodů se zúčastnilo přes 120 seniorů.


Mikulášský přebor seniorů ve stolním tenise – 4. prosince 2018 se utkali senioři ve stolním tenise. Ten je jedním z jejich nejoblíbenějších sportů. Na to bylo myšleno i ve spolupráci s Českou obcí sokolskou. S ní uspořádal Odbor sportu MMP v předvánoční čas turnaj, kterého se zúčastnilo přes 80 seniorů. Úroveň hry a turnaje jasně ukázala, že v tomto sportu mohou senioři velmi dobře konkurovat i mnohem mladším sportovcům.