Fotbalová akademie Plzeňského kraje | Sportovní Plzeň

 

 

Regionální fotbalová akademie

Vize

Změna pohybové výchovy dětí v celé ČR, výběr a koncentrace hráčů s potenciálem pro vrcholový fotbal a jejich výchova v klíčovém období rozvoje za dohledu špičkových odborníků v odpovídajících podmínkách a prostředí - takový je smysl Fotbalových akademií FAČR.

Fungování Regionální akademie FAČR (RFA)

Regionální fotbalová akademie Plzeňského a Karlovarského kraje se od roku 2015 stala nástrojem a příkladem ke změně v pohybové a sportovní výchově dětí a především pak talentovaných hráčů pro vrcholový fotbal. Tento projekt je určen pro věkové kategorie U 12 až U 15 a zcela změnil nejen podmínky a tréninkový proces, ale i vztahy a nastavení hráčů, trenérů, učitelů, rodičů a lidí spolupracujících v daném regionu. To vše v zájmu sjednocení ideologie, zlepšení komunikace, sdílení informací a poznatků ve prospěch rozvoje hráče. Ve specifické části během jednoho týdne mají hráči 8 hodin rozmanité sportovní výuky, včetně gymnastiky, dynamické síly, core tréninku, úpolů, kompenzačních cvičení, atletické průpravy, individuální techniky, psychologie, stravování a taktické přípravy. Součástí je fyzioterapeutická a psychologická péče s velkým důrazem na vzdělání. Na projekt RFA od přelomu roku 2017/18 navázala Klubová fotbalová akademie (KFA) a je tedy zajištěna návaznost nejen do nižších ročníků, ale také do kategorie, která připravuje hráče pro profesionální soutěže. Akademie si dávají za cíl nejen návrat českého fotbalu mezi špičku Evropy, ale i formování charakteru lidí, kteří si do života ponesou pozitivní vztah ke sportu.

Cíle

Projekt fotbalových akademií má celou řadu cílů. Na pomyslném prvním místě je podpora rozvoje hráčů v Plzeňském a Karlovarském kraji v ročnících U12 - U15. Ve věkové kategorii starším žáků se jedná o centralizaci talentované mládeže do jednoho tréninkového střediska. Zde je program od pondělí do pátku při 33. základní škole v Plzni bez rozdílu klubové příslušnosti pro vybrané hráče (až 50 nejtalentovanějších). Chlapcům zajišťujeme komplexní servis v oblasti sportu, zdraví, životosprávy, psychologie a vzdělání. V mladších žácích probíhá velmi úzká spolupráce s Grassroots oddělením krajského fotbalového svazu (KFS). Na tento obsáhlý výchovně – vzdělávací proces dohlíží dostatečně početný realizační tým trenérů, který je vybraný a financovaný FAČR. Město Plzeň a Plzeňský kraj pro tuto širokou organizaci zajišťuje školu, internát, stravování, dopravu a celkovou infrastrukturu. RFA Plzeňského a Karlovarského kraje velmi úzce spolupracuje s Klubovou fotbalovou akademií Viktoria Plzeň. Součástí cílů je také intenzivní spolupráce s KFS na vzdělávání trenérů v našem regionu a také tím přispět ke zkvalitnění sportovní přípravy hráčů na všech výkonnostních i věkových stupních.

Počet trenérů a hráčů k 1.6.2023
Hlavní trenéři Trenéři Kondiční trenéři Fyzioterapeut Trenér brankářů Hráči
2 3 1 1 1 44

Více informací najdete na www.rfaplzen.cz