Sportmanie Plzeň 2019


Sportovní akce Sportmanie Plzeň 2019 navazuje na předchozí úspěšné ročníky Sportmanie Plzeň a na Olympijský park Plzeň 2016 s celkovou návštěvností přes 200 000 lidí za 3 roky. V roce 2019 se bude konat od 17. 8. 2019 do 25. 8. 2019. Město Plzeň nabídne dětem, mládeži, občanům a návštěvníkům možnost smysluplně trávit prázdninové dny a seznámit se s jednotlivými druhy sportů.

Sportovní kluby města Plzně a Plzeňského kraje umožní dětem, mládeži i dospělým vyzkoušet si různé druhy sportů, účastnit se besed se známými sportovci a vyslechnout si přednášky o zdravém životním stylu.

V rámci snahy o rozšíření myšlenky propojit sportovní kluby s dětmi a mládeží v celém regionu bude součástí Sportmanie Plzeň 2019 i Roadshow Sportmanie Plzeňského kraje 2019. Ta se uskuteční opět ve městech Rokycany, Domažlice, Klatovy, Tachov.


Termíny:

Roadshow Sportmanie Plzeňského kraje 2019

21. 6. - Rokycany

24. 6. - Klatovy

25. 6. - Domažlice

26. 6. - Tachov

Sportmanie Plzeň 2019 - sobota 17. srpna až neděle 25. srpna 2019

Otevíraní doba parku - všední dny: od 13:00 do 20:00 hod., víkendy: od 10:00 do 20:00 hod. (sobota 17. 8. do 16:00 hod., neděle 25. 8. od 10:00 do 16:00 hod.)

Vstupné: zdarma

Hlavní atrakce - lezecká stěna, vodní skluzavka, lanový park, pumptrack

Zahajovací ceremoniál – 17. Srpna 2019, proběhne v duchu oslav výročí 100 let narození Miroslava Zikmunda