Sportmanie Plzeň 2020

15. - 23. 8. 2020

Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP - 5. 5. 2020

Sportmanii Plzeň pro Vás připravujeme i v roce 2020. V tomto nejistém období, které nastalo díky pandemii koronaviru, připravujeme alternativu klasické podoby této akce. Všechny přípravy se stále upínají k termínu 15. až 23. srpna, tak abychom zejména dětem a mládeži zpříjemnili dlouhé letní prázdniny, které díky omezením v dovolených budou jiné než ostatní. Chceme naše děti a mládež rozpohybovat a sportovním klubům pomoci nalézt nové členy. Pokud tomu vládní omezení dovolí, tak akci uspořádáme sektorově, kdy každý sektor bude v dostatečné vzdálenosti od dalšího. V rámci jednotlivých sektorů nabídneme více sportovních stanovišť a to s dohledem na počet účastníků uvnitř sektoru a dodržování vládních opatření.
Věříme, že touto změnou umožníme konání akce a současně nabídneme dostatek vyžití v prostředí, do kterého se budete rádi vracet!


Výzva sportovním klubům


Vážení zástupci plzeňských sportovních oddílů a sdružení,

Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání Vám nabízí možnost spolupráce při letošním ročníku Sportmanie Plzeň 2020. Letošní ročník se uskuteční od 15. do 23. 8. 2020 a to každý všední den od 14 do 20 hodin a o víkendech již od 10 hodin.

I v letošním roce chceme připravit pro veřejnost sportovní stanoviště s kvalitním programem a lektory, a proto potřebujeme právě Vás.

Pokud se chcete akce znovu zúčastnit, zviditelnit svůj klub, provést nábor, ale zejména zpříjemnit dětem a mládeži srpnové prázdninové dny, nyní je ideální šance se přihlásit.


Program letošní Sportmanie Plzeň 2020


  • propagace zdravého životního stylu, pohybová osvěta

  • informace o plzeňských sportovních klubech včetně jejich nabídky pro veřejnost

  • speciální sektory určené hendikepovanému sportu

  • stanoviště upravená pro nejmenší z Vás i pro ty dospělé

  • sportoviště upravené do oddělených sektorů


Co nabízíme:

1) účast na největší vícedenní sportovní akci v regionu

2) možnost propagace klubu včetně partnerů v rámci stanoviště

3) možnost náboru členů do klubu

4) finanční příspěvek za účast ve výši 8 až 15 tisíc Kč podle velikosti stanoviště (kritéria: počet obsluhy, zapojení vlastního vybavení, velikost stanoviště)


Podmínky účasti:

1) výběr jednoho z třídenních bloků, tj. 15. až 17. 8., 18. až 20. 8., 21. až 23. 8.

2) zajištění materiálového a personálního vybavení sportoviště dle domluvy

3) spolupráce s organizátory při přípravě stanovišť, programu


Jak se přihlásit:

Přihlášku s identifikací Vašeho klubu, výběrem termínu, popisem stanoviště včetně požadavků zašlete referentce Bc. Kateřině Štychové - stychovak@plzen.eu
Sdílet