Golfová akademie Plzeňského kraje| Sportovní Plzeň

 

 

Regionální golfová akademie

O akademii

Regionální golfová akademie Plzeňského kraje byla založena v roce 2019 s hlavním cílem nabízet golf jako volnočasovou aktivitu pro široké spektrum dětí a mládeže z Plzně a přilehlého okolí. Regionální golfová akademie vznikla za podpory čtyř silných subjektů: Plzeňského kraje, Statutárního města Plzně, České golfové federace a Greensgate golf and leisure resortu Dýšina. Paralelně se založením akademie vznikl i golfový klub, který sdružuje všechny členy akademie a poskytuje jim možnost sportovního vyžití ve formě oficiálních turnajů pořádaných Českou golfovou federací. Regionální golfová akademie je primárně zacílena na mládež do 18ti let. V této souvislosti se členové akademie účastní výhradně soutěží jednotlivců a družstev mládeže.

Vize:

Základním kámen dlouhodobé vize naší akademie je vytvoření široké základny hráčů golfu s následným výběrem sportovních talentů. Talentovaným hráčů jsme připraveni nabídnout nadstandartní podmínky podpory v individuální kariéře. Akademie si klade za cíl rozvíjet hráče ve všech aspektech golfu, tedy technice, pravidlech a etiketě. Nezbytnou součástí našeho programu jsou kondiční tréninky a dále pak konzultace s externími odborníky na téma výživa, psychologie a regenerace. Naší snahou a cílem je hráče rozvíjet dlouhodobě, proto připravujeme krátké teoretické semináře, letní kempy, vlastní sérii turnajů a pravidelné tréninky pro všechny naše členy.

Metodické zajištění:

Akademie je metodicky zajištěna plně v souladu se standarty Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu ( PGA of Czech Republic ). Tyto standarty jsou celoevropsky uznány na nejvyšší možné úrovni vzdělávacích systémů jednotlivých zemí. Výraznou měrou akademie kooperuje i s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Cíle činnosti akademie:
 • Osvěta golfu, jako fantastické volnočasové aktivity pro širokou veřejnost
 • Podpora výkonnostního růstu členů akademie
 • Akvizice nových hráčů golfu a navýšení členské základny
 • Prezentace golfu pro mateřské, základní a střední školy
 • Prevence proti kriminalitě, drogám a pasivnímu způsobu trávení volného času mládeže
Cíle činnosti akademie:
 • Pravidelné golfové tréninky a tréninky sportovní všestrannosti
 • Dny otevřených dveří pro veřejnost
 • Dny otevřených dveří pro mateřské, základní a střední školy
 • Letní příměstské kempy
 • Turnaje pro hráče všech věkových kategorií
 • Reprezentace akademie v soutěžích družstev mládeže
 • Přátelská utkání se spřátelenými kluby
Počet trenérů a kapacita k 11. 8. 2023
Trenérů golfuTrenérů kondiceHráčů
72199

Další informace na https://www.rgapk.cz/