Regionální plzeňská hokejová akademie


V březnu roku 2011 zahájil Český svaz ledního hokeje projekt, jenž má inovovat celý sportovně výchovný proces v klubech. Na základě zkušeností, nových poznatků v oblasti tréninku a výchovy a informací z vyspělých hokejových zemí, vytvořilo sportovní oddělení ČSLH systém pro komplexní rozvoj hráčů.

HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 se ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje rozhodl od sezóny 2016/2017 zapojit do změny v systému přípravy mladých hokejistů v kategoriích 14 - 20 let. Regionální plzeňská hokejová akademie (RPHA) získala statut Akademie ČSLH 1. 5. 2017. Za významné podpory Statutárního města Plzeň a Plzeňského kraje vznikl Nadační fond Regionální plzeňské hokejové akademie. Díky finanční podpoře je celý projekt životaschopný.

Účelem Nadačního fondu je rozvoj Regionální plzeňské hokejové akademie a podpora sportu, neziskového sektoru, školství, prevence kriminality a volnočasových aktivit na území města Plzně a celého Plzeňského kraje.

Zřízením nadačního fondu došlo k optimalizaci tréninkových podmínek a následnému zlepšení výkonnosti hráčů a poskytovaných služeb směrem k rodičům a hráčům ze strany klubu. Ke zvýšené výkonnosti významně přispívá i úzká spolupráce mezi klubem a školami, sportem a vzděláním.

Do projektu Regionální plzeňské hokejové akademie (RPHA) je v současnosti zařazeno 71 hráčů ve věku 14 – 20 let. Systémová příprava probíhá pod vedením 8 profesionálních trenérů. Celý projekt tak navazuje na program sportovních tříd.

Projekt Regionální plzeňské hokejové akademie umožnil výrazné zlepšení podmínek pro komplexní rozvoj hráčů, což se odrazilo nejen v medailovém umístění všech akademických kategorií v nejvyšších celorepublikových soutěžích, ale i v hojné účasti našich hráčů v mládežnických reprezentacích České republiky a v prvním mužstvu ELH.

Výsledkem dosavadního fungování hokejové akademie a zároveň oceněním kvalitní práce bylo umístění Regionální plzeňské hokejové akademie v TOP 3 mezi všemi šestnácti Akademiemi Českého svazu ledního hokeje za sezónu 2017/2018.