Regionální tenisová akademie pro Plzeňský kraj


Regionální tenisová akademie pro Plzeňský kraj funguje již dva roky. V tomto období se podařilo navýšit a zkvalitnit hráčské a trenérské obsazení. Prohloubila se spolupráce se smluvními základními školami a školkami. Tento tenisový projekt už v těchto institucích vešel v široké povědomí a těmito nábory se daří neustále rozšiřovat naše tenisové řady. V závodní části Akademie jsme plody naší dvouroční práce sklízely ve formě vylepšených sportovních výsledků. Naši hráči dominovali, jak v oblastních (Plzeňský a Karlovarský kraj dohromady) soutěžích družstev, tak v soutěžích jednotlivců. Ti nejlepší z nich, pak získávali vavříny i na republikové, respektive na mezinárodní úrovni.

Akademie je rozdělena na tři oblasti:

  • První oblast, tzv. Školní Akademie, se zabývá organizování systematického tréninkového procesu a sportovního vyžití pro děti z mateřských školek a prvních, druhých ročníků základních škol. V letošním roce poskytla zázemí zhruba 80 dětem školního a předškolní věku.
  • Druhá oblast sdružuje již pokročilé mladé závodní hráče, kteří mají cíl dosáhnout i vrcholné úrovně. Proto také je k této větvi Akademie přidruženo Tréninkové středisko mládeže pro tenisty od 10-14 let a Středisko vrcholového tenisu pro tenisty od 15-18 let, jehož zřizovatelem je Český tenisový svaz. Závodní Akademie čítá zhruba 50 frekventantů.
  • Třetí oblast se zabývá kondiční přípravou hráčů.

Školní Akademie má k dispozici čtyři trenéry. K tréninkům využívá tři otevřené antukové dvorce, cvičnou zeď s umělým povrchem v létě a dva kryté dvorce v zimě. Děti trénují po tříčlenných nebo čtyřčlenných skupinkách. Věnují se nejenom základním tenisovým návykům a technikám, ale poměrná část tréninkové jednotky je zaměřena i všeobecný pohybový rozvoj. Během roku mají také organizované víkendové turnaje a o prázdninách byly uspořádány dva tréninkové kempy jako příměstské tábory. Bylo nastartováno, také úzké propojení mezi Školní a Závodní Akademií, tím že organizujeme osmičlennou skupinu dětí, která byla vybrána ze Školní Akademie jako perspektivní a věnovali se jim zvlášť.

Závodní Akademii měla k dispozici 5 trenérů. V letní sezoně byl trénink organizován na šesti otevřených kurtech a v zimě byly využívány čtyři kryté. Tréninkové tenisové jednotky jsou diferencovány podle věkových kategorií a přizpůsobeny období v závodní sezoně. Zároveň k tomu přistupuje pravidelná fyzická příprava včetně kompenzace. V průběhu roku jsou organizovány pro hráče soustředění, jedno kondiční na podzim a dvě herní v létě.

Cíle naší Akademie:

1. Využívat možností Akademie k získání mladých hráčů a hráček pro tenis.

2. Získávat talentované hráče jak v regionu, tak i za jeho hranicemi a integrovat je Akademii.

3. Udržet si vedoucí pozici v regionu jak v soutěži družstev, tak i v soutěžích jednotlivců a nadále zvyšovat svoji konkurenceschopnost v rámci celorepublikových soutěží.

4. Mít ucelený, kvalitní a sehraný realizační a trenérský tým.