Grant Talent Plzeň 2023 | Sportovní Plzeň

 

 

Grant Talent Plzeň 2023

Plzeň30. 8. 2023Nadace sportující mládeže, jejímž zakladatelem je město Plzeň, také v letošním roce vypsala grant Talent Plzeň. Ten je určený na podporu plzeňských sportovních nadějí. Podpora z grantu je určena sportovcům ve věku do 19 let, kteří během uplynulých dvanácti měsíců dosáhli výrazných úspěchů na republikových nebo mezinárodních soutěžích. 

Součástí grantu je tradičně i prospěchový bonus pro ty, kteří měli na posledním vysvědčení vyznamenání. Uzávěrka pro podávání žádostí je 4. 10. 2023. Doporučujeme zasílat žádosti až před datem uzávěrky, aby mohly být zohledněny výsledky až k samotnému datu uzávěrky grantu. 

Podpora je určena pouze pro sportovce z Plzně (mající trvalé bydliště v Plzni nebo jsou členy plzeňského sportovního subjektu), v případě právnických osob musí mít sídlo v Plzni. Podrobnější informace jsou k dispozici v grantových pravidlech.

Více informací


Sdílet