Upozornění pro žadatele o dotaci | Sportovní Plzeň

 

 

Upozornění pro žadatele o dotaci

Plzeň23. 11. 2020S ohledem na vypsané dotační tituly si Vás dovolujeme upozornit, že Národní sportovní agentura (dále „NSA“) převzala Rejstřík sportovců, sportovních organizací a trenérů (dále „rejstřík“) od MŠMT a je zveřejněn na nových stránkách www.rejstriksportu.cz. Údaje z původního rejstříku však nejsou převedeny v plném rozsahu. Doporučujeme Vám si včas údaje zkontrolovat a aktualizovat vzhledem k tomu, že výpis z rejstříku je povinnou přílohou k žádosti o dotaci v rámci obou dotačních titulů.

„Bohužel migrace dat z rejstříku MŠMT do NSA neprobíhá vůbec hladce, jak všichni předpokládali, a je zde velké zdržení. Dle mých zjištění se téměř žádnému spolku nepřekopírovali členové, a je tedy nutné je do rejstříku zapsat znovu, a to přesně podle manuálu, jinak nebudou do rejstříku propsáni. Jedná se o komplikaci i vzhledem k našemu dotačnímu titulu Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury, kdy žádosti přijímáme již od 1. 12. 2020“, sdělil vedoucí odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání Přemysl Švarc.

S Vašimi dotazy se, prosím, obracejte přímo na NSA, nejsme schopni Vám s konkrétními dotazy pomoci, jelikož do Vašich rejstříků nemáme přístup.

Manuál k vyplnění rejstříku


Sdílet