Upozornění na nový systém podávání dotací | Sportovní Plzeň

 

 

Upozornění na nový systém podávání dotací

Plzeň1. 12. 2022Zastupitelstvo města Plzně schválilo dne 12. září 2022 usnesením č. 377 novelizaci procesu poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně, a to zejména elektronizací dotačního procesu prostřednictvím nové aplikace eDotace. K tomu přijala Rada města Plzně dne 7. listopadu 2022 usnesením č. 994 nové Zásady poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně.

Výše uvedené skutečnosti jsou zásadní zejména v těchto skutečnostech:

1) Informace o vyhlášených dotačních programech z rozpočtu statutárního města Plzně, tj. všech odborů i městských obvodů, jsou pro žadatele k dispozici minimálně v rámci aplikace eDotace zveřejněné na webových stránkách dotace.plzen.eu.

2) Žádosti o dotace z rozpočtu statutárního města Plzně lze podat výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace. Žádosti o dotace na přechodné období 2022-2023 lze podat výjimečně a po domluvě s administrátorem i písemně na odboru.

3) Termín pro podávání žádostí je závazný. Po tomto termínu není možné žádost doplnit ani upravit. To znamená, že pokud žádost podáte poslední den výzvy a budou objeveny administrativní chyby, tak již nebudete moci žádost opravit a Vaše žádost bude navržena k neschválení dotace.

4) Termín pro podání vyúčtování je závazný. Po tomto termínu není možné jej doplnit ani upravit. To znamená, že pokud bude vyúčtování podáno poslední den a nebude správné či úplné dojde k výzvě o částečné vrácení dotace v této neuznané částce.

5) Individuální dotace jsou řešeny písemnou žádostí na jejímž základě Vám bude vystaven podklad pro elektronickou dotaci, která Vám bude zaslána do systému eDotací. Výše uvedené skutečnosti se týkají i všech dotačních titulů, které vypisuje náš Odbor sportu MMP, tedy včetně dotačního titulu Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně pro rok 2023, kam je možno podávat žádosti již od zítřka 1. prosince do 16. prosince 2022. Pro možnost Vás vyzvat k doplnění žádosti v případě chyb Vás tedy uctivě prosíme, abyste žádosti nepodávali poslední možný den, ale v předstihu.


Sdílet