Sportmanie Plzeň 2021 – představení variant podle budoucího epidemiologického vývoje

Plzeň23. 4. 2021


Město Plzeň pečlivě monitoruje vývoj pandemické situace, vládních doporučení a restrikcí. V souladu s možnými omezeními pohybu, shromažďování či konání veřejných akcí jsme připravili náhradní variantu konaní letošní Sportmanie Plzeň.

Sportmanie Plzeň 2021 se uskuteční v tradičním termínu na konci letních prázdnin od 21. do 29. 8. 2021. Jako vždy bude zázemí akce umístěno v parku za OC Plzeň Plaza. V letošním roce v případě platných protiepidemiologických nařízení dozná akce organizačních změn.

Varianty konání „akce“ Sportmanie Plzeň 2021:

  1. Konání v klasické podobě v omezeném režimu – termín 21. až 29. srpna 2021, rozčlenění akce na jednotlivé sektory v rámci amfiteátru, parku za řekou, parkoviště u zahradnictví, atd. Jednotlivé zóny budou splňovat veškeré restrikce včetně desinfekce sektorů a kontroly počtu návštěvníků, bude řešeno oplocením jednotlivých sektorů s dostatečným odstupem a dodržováním vládních restrikcí.
     
  2. Konání Sportmanie Plzeň formou „Krátkodobého umístění sportovních stanovišť do veřejného prostoru“ - termín 21. až 29. srpna 2021, zachovány zůstanou třídenní bloky s obměnou stanovišť, nicméně stanoviště budou výhradně bezobslužná a rozmístěná na mnohem větší prostoru. První část stanovišť bude tradičně v parku za OC Plzeň Plaza, další směrem ke Štruncovým sadům a poslední část na tzv. „kilometrovce“ směrem k ZOO a BZ Plzeň. U každého stanoviště 1 zástupce klubu, který bude udržovat stanoviště funkční, desinfikovat stanoviště podle platných opatření, poskytovat informace v případě zájmu. Na konci každého dne nutnost uklidit vybavení stanovišť do areálu parku za OC Plzeň Plaza kvůli bezpečnosti a ochraně svěřeného materiálu.

Orientační mapa tras v rámci Sportmanie Plzeň 2021:

Hrací karta pro účastníky bude nově elektronická, kdy bude možné po absolvování jednotlivých stanovišť naskenovat QR kód místo razítka. Medaile budou získávány za vyplněnou online hrací kartu QR kódy. Z důvodu respektování GDPR bude hrací karta anonymní. Medaile a vzpomínkové předměty budou vydávány na výdejním místě uvnitř parku na rozdílných místech z důvodu minimalizace kontaktů.

Součástí akce bude individuální charitativní běh respektující platná mimořádná opatření.
Z důvodu omezení školní docházky bude letos zrušená Roadshow Sportmanie Plzeňského kraje.


Sdílet