Sportmanie Plzeň 2021 - Výzva sportovním klubům - Aktuality - Sportovní Plzeň - oficiální sportovní portál města

 

 

Sportmanie Plzeň 2021 - Výzva sportovním klubům

Plzeň30. 4. 2021


Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání Vám nabízí možnost spolupráce při letošním ročníku Sportmanie Plzeň 2021. Letošní ročník se uskuteční v termínu od 21. do 29. 8. 2021.

I v letošním roce chceme připravit pro veřejnost sportovní stanoviště s kvalitním programem a lektory, a proto potřebujeme právě Vás.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme pro letošní rok připravili dvě varianty konání.

Pokud se chcete akce znovu zúčastnit, zviditelnit svůj klub, provést nábor, ale zejména zpříjemnit dětem a mládeži srpnové prázdninové dny, nyní je ideální šance.

Přihlášky podávejte do 21. 5. 2021.

Rozhodnutí o tom, která ze zamýšlených variant bude realizována, uděláme první červnový týden. Poté Vám rozešleme informace a instrukce pro doplnění Vaší přihlášky.

Podmínky účasti:

  1. Výběr jednoho z třídenních bloků, tj. 21. - 23. 8., 24. - 26. 8., 27. - 29. 8.
  2. Zajištění materiálového a personálního vybavení sportoviště dle domluvy
  3. Spolupráce s organizátory při přípravě stanovišť, programu

Prosíme o vyplnění specifikace stanoviště (.doc) a přiložení loga.

Koncept varianty B (.pdf)


Sdílet