Zajišťování ochrany měkkých cílů pro období 2018 - 2023 - Aktuality - Sportovní Plzeň - oficiální sportovní portál města

 

 

Zajišťování ochrany měkkých cílů pro období 2018 - 2023

Plzeň11. 2. 2021


Foto: bezpecnaplzen.eu

Problematika ochrany měkkých cílů se v průběhu posledních let vyvinula v téma, které je na politické úrovni a v bezpečnostní praxi vnímáno jako možná slabina a je třeba se touto oblastí zabývat. Důvodem je rostoucí počet incidentů mířených na měkké cíle. Tyto události nejsou realizovány pouze ve světě nebo v místech častých konfliktů, ale po určitou dobu je možné tento trend sledovat také napříč Evropou.

Bezpečnostní situace není stabilní a přibývá incidentů motivovaných např. extremistickými postoji. S nižší intenzitou je možné pozorovat podobný trend také u nás. České republice se teroristické útoky prozatím vyhýbaly, avšak s rasistickými či extremisticky motivovanými bezpečnostními incidenty se již bylo možné setkat. Důsledkem je fakt, že již v minulosti došlo k několika mírnějším incidentům také na území statutárního města Plzně (např. na úrovni výhrůžek).

Tyto skutečnosti motivovaly město k vytvoření strategického dokumentu ZAJIŠŤOVÁNÍ OCHRANY MĚKKÝCH CÍLŮ PRO OBDOBÍ 2018-2023. Vzájemná komunikace, informovanost a spolupráce jak v rovině prevence, tak při zajišťování standardní i mimořádné bezpečnostní situace, je z pohledu města klíčovým opatřením pro odpovědnou ochranu svých obyvatel. Součástí této vize nejsou jen technická či režimová opatření zvyšující bezpečnost budov, veřejných prostranství a kulturních, sportovních či jiných veřejných akcí, ale také zvyšování povědomí veřejnosti o správném postupu při možné mimořádné či krizové situaci.

 Manuál pro pořádání veřejných akcí

Více informací naleznete zde


Sdílet