Vedení města Plzně mění koncepci mládežnických akademií | Sportovní Plzeň

 

 

Vedení města Plzně mění koncepci mládežnických akademií

Plzeň20. 12. 2023Rada města Plzně svým usnesením č.1239 ze dne 14. 12. 2023 zrušila Závazné podmínky pro zařazení mezi akademie podporované rozpočtem města Plzně.

Vedení města Plzně vnímá potřebu řešit nejen nerovnoměrné rozložení podpory mezi jednotlivé věkové kategorie, ale také vývoj z pohledu úspěšnosti jednotlivých sportů v rámci nejvyšších republikových soutěží. Z tohoto důvodu je navrženo zrušení platných závazných podmínek a vytvoření nových kritérií, která budou umožňovat rozšíření podporovaných sportů a zároveň větší flexibilitu. Tento krok bude znamenat celkovou revizi podpory talentované mládeže v Plzni, která je nyní postavena na mládežnických akademiích a plzeňských tréninkových centrech mládeže. Nová vize má za cíl větší transparentnost a otevřenost podpory.

Nové podmínky budou vypracovány během roku 2024.


Sdílet