Plzeňské děti si i letos užijí Sportovní hry mateřských škol | Sportovní Plzeň

 

 

Plzeňské děti si i letos užijí Sportovní hry mateřských škol

Marie Osvaldová7. 4. 2022


Foto: město Plzeň


Ani v roce 2022 nepřijdou děti z plzeňských mateřských škol o sportovní vyžití v podobě Sportovních her mateřských škol (SHMŠ), které budou probíhat od 2. května do začátku června. Podobně jako v roce 2021 budou v uzpůsobené podobě vynucené opatřeními proti šíření koronaviru. Místo tradičních kvalifikací na jednotlivých městských obvodech a velkého finále na Atletickém stadionu města Plzně budou organizátoři vyjíždět za dětmi přímo do jednotlivých mateřských škol. Akci pořádá město Plzeň ve spolupráci s Pohyb a zdraví, o. p. s. a Nadací sportující mládeže.

210614 0174 IMG 3990„Pohyb je u dětí naprosto zásadní a u předškoláků je zvládnutí elementárních pohybových dovedností bezpodmínečně nutné pro jejich vstup do základní školy. I proto město Plzeň každoročně tuto akci v plzeňských mateřinkách uskutečňuje. V současné době je přihlášeno 43 z 46 plzeňských mateřských škol. Všechny nejen předškolní děti tak budou mít možnost otestovat svoje schopnosti,“ řekl první náměstek primátora města Plzně Roman Zarzycký.

SHMŠ budou probíhat jako nesoutěžní, i přesto si děti vyzkouší všechny obvyklé disciplíny, jako jsou skok z místa, hod do dálky, běh kolem met nebo přeskakování a podlézání překážky. Kromě toho bude nachystán další doprovodný program a také stanoviště, kde bude možné otestovat svoje dovednosti s míčem nebo se švihadlem.

„Mám radost, že si děti opět zasportují a vyzkouší tradiční atletické disciplíny. Těším se, že navštívím některé mateřské školy a budu mít tak možnost sledovat, jak se děti vzájemně motivují k pohybu,“ sdělila radní pro oblast školství Lucie Kantorová.

210614 0017 IMG 3862Děti budou mít zajištěný pitný režim a mohou se těšit také na drobné ceny. Na sportovní dárek a poukázku od partnera projektu, společnosti Decathlon, se může těšit také nejlepší předškolák v každé MŠ. O zábavu se v rámci sportovních dopolední v mateřských školách postará mezi dětmi tolik oblíbený maskot v podobě žabáka.

Sportovní hry mateřských škol jsou určené především pro předškoláky. S ohledem na uzpůsobený charakter akce ale organizátoři v rámci kapacitních možností umožní i zapojení mladších dětí. V loňském roce si SHMŠ aktivně užilo téměř 3 000 dětí. V letošním se očekává podobný počet. O SHMŠ je mezi mateřskými školami velký zájem a již nyní jsou zaplněné prakticky všechny volné termíny. 

„Kromě samotného projektu oceňuji i spolupráci s Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni. Examinátoři sportovních her jsou převážně studenti této univerzity, kteří si nejen osvojí práci s dětmi, ale statistická data mohou využít i ke svým ročníkovým pracím,“ uvedl vedoucí odboru sportu Přemysl Švarc.

O důležitosti nabídnout dětem zábavnou formou možnost pohybových aktivit svědčí i data z navazujícího projektu Pohyb 1P, v rámci kterého Nadace sportující mládeže zjišťuje pohybové dovednosti předškoláků. Po pauze způsobené protikoronavirovými opatřeními se projekt znovu rozběhl na podzim loňského roku a zjištěné výsledky potvrzují výrazné zhoršení pohybové úrovně dětí oproti době před nástupem pandemie covidu-19. 


Sdílet