Plzeňská radnice rozdělí 150 sportovním klubům 18 milionů | Sportovní Plzeň

 

 

Plzeňská radnice rozdělí 150 sportovním klubům 18 milionů

Marie Osvaldová25. 3. 2023


ilustrační. Foto: P. Bauer


Plzeňská radnice letos rozdělí 146 sportovním klubům a handicapovaným sportovcům přes 18 milionů Kč. Novými dotacemi v celkové výši čtyři miliony korun podpoří neziskové sportovní organizace, zaměřené hlavně na děti a mládež, jimž vzrostly ceny elektřiny a plynu v energetické krizi.

Cílem města je pomocí titulu Podpora sportu a tělovýchovy finančně podpořit konkrétní sportovní subjekty, které sídlí v Plzni. „Zároveň je smyslem pomoci neziskovým organizacím, které mají omezenou možnost získání peněz z vlastních zdrojů a činnosti, a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času především dětí a mládeže,“ vysvětlil Tomáš Morávek, radní pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy.

Peníze z městského rozpočtu poputují kompletnímu spektru sportovců, od velkých subjektů, jakým je například Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň nebo Tělovýchovná jednota Skvrňany Plzeň, až po menší žadatele, tedy třeba kluby karatistů, horolezců nebo judistů a podobně. „Nynější ekonomická krize zasáhla i činnost spolků, a o to víc považuji za nutné klubům, které pracují s dětmi a mládeží, finančně pomoci. Je důležité mladé lidi motivovat, aby u sportu zůstali. Zároveň tímto krokem schvalujeme vstup florbalu do Plzeňských tréninkových center mládeže, což je pro tento sport velmi důležité,“ doplnil radní Tomáš Morávek. Podle něj mezi plzeňské sportovce rozdělí město Plzeň celkem 18 milionů 120 tisíc korun. Nevyčerpaná finanční alokace ve výši 380 tisíc korun bude využita na nový dotační titul na přímou podporu individuálních sportovců, reprezentantů České republiky.

Novými dotacemi v celkové výši čtyři miliony korun podpoří neziskové sportovní organizace, zaměřené hlavně na děti a mládež, jimž vzrostly ceny elektřiny a plynu v energetické krizi.  "Nový program Energie pro sport má pomoci neziskovým sportovním organizacím, jež se potýkají se zdražením energií. Každý měsíc zápasí s tím, jestli s penězi vyjdou, nebo ne. Schválili jsme to okamžitě," uvedl. Hlavním cílem je finanční podpora subjektů, které zajišťují aktivní využití volného času, hlavně dětí a mládeže. "Rozdělíme čtyři miliony. Minimálně lze žádat o 30 000 korun, nejvíc o 100 000," řekl. Organizace musí vyvíjet činnost na území města, musí být vlastníkem nebo dlouhodobým nájemcem nemovitosti s odběrem energií na vlastní jméno. "A musí prokázat, že oproti rokům 2021 a 2022 platí za energie minimálně o 30 procent víc," řekl Morávek. Žádosti bude město přijímat od 17. do 28. dubna.

 


Sdílet