Podmínky pro zařazení mezi akademie podporované rozpočtem města Plzně

Od Plzeň - 18. 12. 2019Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání si dovoluje oznámit vyhlášení závazných podmínek pro zařazení mezi akademie podporované rozpočtem města Plzně. Tyto podmínky byly schváleny Radou města Plzně dne 9. 12. 2019 usnesením č. 1259 a jsou povinné pro všechny subjekty, které čerpají dotaci z rozpočtu města Plzně v kapitole sportovní akademie.

 

„Podmínky vznikly z důvodu, abychom všem stanovili jasný rámec podpory včetně požadavků na koncepční práci s mládeží. Zároveň se díky těmto podmínkám zlepšuje kontrolní činnost ze strany města.“
- uvedl vedoucí odboru Ing. Přemysl Švarc

 

 Závazné podmínky pro zařazení mezi akademie podporované rozpočtem města Plzně 

 


Sdílet