Ve středu končí termín přijímání žádostí o dotaci na kompenzaci nákladů sportovních organizací - Aktuality - Sportovní Plzeň - oficiální sportovní portál města

 

 

Ve středu končí termín přijímání žádostí o dotaci na kompenzaci nákladů sportovních organizací

Plzeň16. 3. 2021


ilustrační foto: Plzen.eu

Statutární město Plzeň vypsalo dotační titul na pomoc sportovně ohroženým sportovním organizacím s názvem Podpora sportovních organizací provozujících sportovní činnost na území města Plzně v souvislosti s pandemií koronaviru v období od října do prosince 2020.


Uznatelnými náklady jsou vrácené či převedené členské příspěvky za září 2020 až únor 2021, respektive 50 % celkové částky, která odpovídá vymezenému období. Dále uhrazené nájemné třetím osobám v době od října do prosince 2020. Posledním pilířem podpory jsou kompenzace provozních nákladů vlastníků a správců sportovišť. U nájemného je možno hradit pouze 50 % celkových nákladů, a to s ohledem na vypsání vládní pomoci COVID – Nájemné III, kde je uznatelných zbylých 50 %.


Žadatelem může být nezisková sportovní organizace nebo právnická či fyzická podnikající osoba v oblasti sportu, a to vždy pouze pokud vykonává činnost na území města Plzně.


Žádosti je možno podat osobně do středy 17. 3. do 17 hodin na Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně, na podatelnu nebo přes datovou schránku. Veškeré další detaily naleznete na sport.plzen.eu v záložce dotace.


Sdílet