Plzeň modernizuje areál házenkářů v Liticích

Marie Osvaldová12. 5. 2022


Foto: se souhlasem R. Zarzyckého

Nové přístavby, která bude zahrnovat šatny, umývárny i toalety, se dočkají národní házenkáři klubu Plzeň-Litice. Dokončení stavby je plánováno v říjnu tohoto roku, což umožní zahájit nadcházející sezonu s novým zázemím.

IMG 20220511 WA0004Národní házená je specifickým sportem České republiky. Vznikl v roce 1905 a v současné době se nehraje nikde jinde na světě. Přesto házenou stále hraje několik desítek sportovních klubů a je registrováno přes 1000 aktivních členů. Plzeňský region je v tomto sportu velmi úspěšný a má i mistryně a mistry republiky. Samotný klub Plzeň – Litice hraje oblastní soutěž včetně dětských a mládežnických.

„Klub velmi dobře funguje a nedostatečné zázemí jej limitovalo jak v trénincích, tak zejména při zápasech. Nová přístavba s rozměry 7 x 11 metrů nabídne tři nové šatny včetně umýváren a toalety,“ sdělil první náměstek primátora města Plzně Roman Zarzycký.

Celkové náklady na přístavbu šaten činí 3,9 milionu, z čehož hradí Národní sportovní agentura částku 2,5 milionu korun. Město Plzeň schválilo v roce 2021 dotaci ve výši 820 tisíc a místní městský obvod 190 tisíc korun. „Díky značným nárůstům cen, zejména stavebního materiálu, byla částka do obdržení Rozhodnutí od sportovní agentury navýšena o více než 360 tisíc korun. Nepřišlo nám fér, aby vše platil klub a na dlouhou dobu se zadlužil. Proto jsem předložil Zastupitelstvu města Plzně návrh na navýšení částky o 265 tisíc korun, což zastupitelé toto pondělí schválili," doplnil první náměstek.

Dokončení stavby je plánováno v říjnu tohoto roku, což umožní zahájit nadcházející sezonu s novým zázemím. „Jsem rád, že jsme našli cestu jak našim házenkářům pomoci a podařilo se zajistit finanční prostředky na tuto stavbu. Díky podpoře města budeme mít na území Litic další nové sportovní zázemí. Nové šatny zlepší podmínky nejen při zápasech a trénincích pro naše sportovce, ale otevřou také možnost pořádat turnaje v dospělých, i mládežnických kategoriích. Házená má u nás v Liticích má dlouholetou tradici. V posledních letech se házenkáři také perfektně starají o výchovu mladých sportovních talentů a pracují s dětmi a mládeží," dodal místostarosta městského obvodu Plzeň – Litice Michal Hausner.


Sdílet