Stanovisko České unie sportu

Od Plzeň - 18. 3. 2020


Vzhledem k šířícím se dotazům ohledně možné sportovní činnosti registrovaných sportovců zasíláme výkladové stanovisko České unie sportu, jako zastřešující sportovní organizace pro kluby.

„Doufáme, že se všem podaří v této nelehké době vše překonat a najít si na pohybové aktivity správné místo i dostatek času“  řekl vedoucí odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání Ing. Přemysl Švarc

 

NOVÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR OD 16. 3.


Na mimořádném jednání vlády v neděli 15. března 2020 Vláda ČR rozhodla v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru o dalších mimořádných opatřeních. Od půlnoci 16. března až do 24. března 6.00 ráno vyhlásila omezení volného pohybu osob až na vymezené výjimky. Usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 naleznete zde - č. 214 a č. 215. K usnesením byl vypracován právní výklad.

Z usnesení jednoznačně vyplývá, že je zakázáno vše, co není z obecného zákazu Usnesení 215 explicitně vyňato. Lze tedy konstatovat, že i členové jednotlivých SK/TJ, kteří se přímo nepodílí na nezbytném chodu SK/TJ či sportoviště, tj. nenaplňují charakterem své činnosti výjimku dle bodu I. písm. a) Usnesení 215 (zaměstnání, výkon podnikatelské či jiné obdobné činnosti), podléhají zákazu přítomnosti na sportovištích.
 

K postavení a s tím spojená práva a povinnosti profesionálních sportovců naleznete ve výkladovém stanovisku Národní sportovní agentury zde.
 

Závěry:
 

1. Je vydán absolutní zákaz přítomnosti na veškerých sportovištích pro veřejnost.

2. Zákaz přítomnosti na sportovištích pro členy jednotlivých SK/TJ na vlastních či dlouhodobě pronajatých sportovištích lze dovodit z Usnesení 215 upravující volný pohyb osob na území celé České republiky. Zákaz neplatí výhradně pro osoby, které svou činností splňují podmínky pro výjimku dle bodu I. písm. a) Usnesení 215 (výjimka cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti) 

3. Ve vztahu k profesionálním sportovcům a členům sportovní reprezentace v jednotlivých sportovních odvětvích se doporučuje vyčkat aktuálního výkladového stanoviska Národní sportovní agentury.
 

Doporučujeme sportovním subjektům, aby přijaly příslušná opatření a doporučení pro zaměstnavatele, zejména:
 

- využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště

- podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance

- omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele
 

Možnost uzavření dohody se zaměstnancem o práci z domova - v návaznosti na rozhodnutí o mimořádných opatřeních, která jsou vydávána příslušnými státními orgány, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, a souvisejícím utlumením činnosti sportovních spolků, ke kterému dochází, je možné do určité míry situaci řešit i dohodou, kdy se zaměstnavatelé, svazy nebo velké tělovýchovné jednoty, se svými zaměstnanci dohodnou na dočasném výkonu práce z domova.
 

Zde poskytujeme vzor Dohody o výkonu práce z domova.
 

Výkladové stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 214 a č. 215 od JUDr. Daniela Viduny

Aktualizováno


Zdroj: ČUS


Sdílet