ProCit kalendář 2020

Od Plzeň - 1. 10. 2019


Už od raného dětství vnímají lidé s poruchami autistického spektra (PAS) obrazy i sociální podněty jinak než ostatní. Děti a lidé s PAS mají často obtíže z postoje těla či výrazu obličeje pochopit, jak se jiní lidé cítí nebo co znamenají společenská gesta. Prostě se na svět dívají jinak. Oni se totiž typickým způsobem nedívají na většinu věcí. 

Při prohlížení fotek děti s PAS často zajímají jednoduché okraje a vzory v obrázcích spíše než lidské obličeje, gesta nebo vazby mezi lidmi. Častěji také věnují pozornost tomu, co vyniká, např. rozdílu v barvě nebo kontrastu. Toto vidění okolí a náhled na svět dětem s autismem ztěžuje socializaci, zvláště ve školním prostředí nebo ve skupině kamarádů. 

V ProCitu pomáháme ulehčit situaci rodinám dětí s autismem. Poskytujeme jim zázemí s odbornou péčí a snažíme se děti s PAS zapojit do většinové společnosti. Pořádáme speciální plavecké tréninky, lekce cvičení, nácviky sociálních dovedností, logopedický kroužek a poskytujeme rodinám konzultace a poradenství.

Výtěžek z prodeje našeho kalendáře použijeme na letní pobyt v přírodě pro rodiny s dětmi s PAS. Naši zkušení odborníci připravili pestrý program pro děti a jejich rodiče, ve kterém hravou a nenásilnou formou poznají sami sebe, své kamarády a krásnou přírodu okolo.  Chceme, aby finanční spoluúčast rodin na letním pobytu byla co nejnižší, aby si děti i rodiče odpočinuli od starostí hektických všedně/nevšedních dní.

Podívejte se na svět jinak. Vnímejte barvy, kontrasty a vzory. Svět je krásný právě proto, že jsme každý jiný. 
Děkujeme, že se díváte s námi, na nás a že nám pomáháte.

 

Irena Vítovcová, předsedkyně, ředitelkaPATRONKA KALENDÁŘE: Vlaďka Bauerová, plzeňská zpěvačka

„Ráda podporuji smysluplné projekty, a když mě před osmi lety Irenka oslovila s nápadem zorganizovat Benefiční koncert pro ProCit, ráda jsem souhlasila. Letos proběhne už osmý ročník, kdy veškerý výtěžek putuje na konto veřejné sbírky a jsem moc ráda, že mohu podpořit organizaci, která tak významně pomáhá rodinám s dětmi s autismem.“

Za citlivé pořízení krásných fotografií během Vzdělávacího a sportovně-relaxačního týdenního pobytu v Nečtinech v roce 2018 děkujeme fotografovi Kamilovi Holubovi.

www.kamilholub.cz