Přihlášení klubů na Sportmanii Plzeň 2021

Plzeň7. 6. 2021


Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání Vám nabízí možnost spolupráce při letošním ročníku Sportmanie Plzeň 2021. Akce se uskuteční v termínu od 21. do 29. 8. 2021 v klasické podobě vícedenního sportovního parku v amfiteátru za OC Plzeň Plaza a přilehlém parku.

I v letošním roce chceme připravit pro veřejnost sportovní stanoviště s kvalitním programem a lektory, a proto potřebujeme právě Vás.
Pokud se chcete akce znovu zúčastnit, zviditelnit svůj klub, provést nábor, ale zejména zpříjemnit dětem a mládeži srpnové prázdninové dny, nyní je poslední šance se přihlásit.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme rozčlenili akci na dva sektory, tj. Sektor před řekou a Sektor za řekou. Jednotlivé zóny budou splňovat veškeré restrikce včetně desinfekce sektorů a kontroly počtu návštěvníků, bude řešeno oplocením jednotlivých sektorů s dostatečným odstupem a dodržováním vládních restrikcí. Vstup bude povolen pouze osobám s negativním výsledkem na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeným do 7 dní před vstupem na akci.

Podmínky účasti:

  1. výběr jednoho z třídenních bloků, tj. 21. až 23. 8., 24. až 26. 8., 27. až 29. 8.
  2. zajištění materiálového a personálního vybavení sportoviště dle domluvy
  3. spolupráce s organizátory při přípravě stanovišť, programu

Pro přihlášení na Sportmanii Plzeň 2021 je nutné zaslat:

  • specifikaci stanoviště (.doc)
  • potvrzení o vedení účtu
  • výpis z rejstříku spolku / stanovy
  • logo klubu (v případě jejího užívání)

Přihlášky prosím zasílejte do 11. 6. 2021 na email: stychovak‪‪@plzen.eu.


Sdílet