Přehled poskytnutých dotací v dotačním titulu Podpora sportu a tělovýchovy včetně hendikepovaných sportovců na území města Plzně pro rok 2022 | Sportovní Plzeň

 

 

Přehled poskytnutých dotací v dotačním titulu Podpora sportu a tělovýchovy včetně hendikepovaných sportovců na území města Plzně pro rok 2022

Plzeň4. 4. 2022Zastupitelé města Plzně rozhodli v pondělí 28. března o rozdělení částky 15,1 milionů korun na podporu provozních výdajů a také pořádání sportovních akcí. Dalších 400 tis. Kč bylo rozděleno sportovním klubům, které vychovávají hendikepované sportovce. Odbor sportu MMP zpracoval v letošním roce celkem 176 žádostí. Po věcné kontrole byly výše dotací dle jasně daných kritérií projednány Komisí pro sport a mládež Rady města Plzně. „Děkuji odboru sportu a vedoucímu Přemyslu Švarcovi za precizní práci. Jsem i rád, že komise schválila můj návrh navýšení provozní podpory o 15 tis. Kč každému správci a vlastníkovi sportovní infrastruktury. Vnímáme značný nárůst provozních energií a tímto krokem jsme se snažili v rámci našich limitů alespoň částečně klubům pomoci,“ sdělil první náměstek primátora města Plzně Roman Zarzycký. Město Plzeň celkem podpoří 160 subjektů.

Přehled úspěšných i neúspěšných žadatelů včetně přidělené částky naleznete v příloze.

„Za poslední 4 roky jsme navýšili finanční podporu plzeňským sportovním klubům v rámci tohoto dotačního titulu o téměř 40 procent, tj. 4 miliony korun“ dodal náměstek Roman Zarzycký.


Sdílet