Plzeňští předškoláci si užili den plný sportu | Sportovní Plzeň

 

 

Plzeňští předškoláci si užili den plný sportu

Marie Osvaldová7. 6. 2024


Zdroj: SHMŠ


Finále už devátého ročníku Sportovních her mateřských škol se konalo na Atletickém stadionu města Plzně. Akci určenou pro děti předškolního věku připravila Nadace sportující mládeže ve spolupráci s městem Plzeň. Nejúspěšnější byl zástupci 37. mateřské školy na Slovanech.

Do finálového klání postoupilo z kvalifikací, které se uskutečnily v městských obvodech Plzeň 1 až Plzeň 4, celkem 16 mateřských škol. Ty doplnily přímo postupující MŠ z Litic, Křimic, Černic, Lhoty a Radčic resp. Malesic.

„Sportovní hry mateřských škol jsou další aktivitou, jak vést děti ke sportu a zdravému životnímu stylu. Pevně věřím, že se dětem atmosféra závodů zalíbí a že je brzy uvidíme v našich plzeňských sportovních klubech, pokud už tomu tak není v současnosti. Děkuji nadaci a všem mateřským školám, že se na organizaci takových aktivit v našem městě podílejí,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Na Atletický stadion města Plzně tak dorazilo téměř 500 dětí z celkem 21 mateřských škol. V soutěži každou MŠ reprezentovalo 6 dětí (3 děvčata a 3 chlapci), které soutěžily ve čtyřech individuálních (hod, skok, běh kolem met, přeskakování a podlézání překážky) a jedné skupinové (štafeta) disciplíně.

Všechny děti si mohly vyzkoušet běh na 400 metrů nebo využít bohatého doprovodného programu zajišťovaného ve spolupráci s celou řadou plzeňských sportovních organizací.

  

Akci přihlížela řada významných osobností v čele s primátorem města Plzně Romanem Zarzyckým, radním pro oblast sportu Tomášem Morávkem. Přítomni byli i představitelé jednotlivých plzeňských obvodů a zástupci Nadace sportující mládeže, včetně předsedy správní rady Petra Chvojky.

 „Měl jsem možnost osobně se účastnit kvalifikací i samotného finále Sportovních her mateřských škol. Těší mě, že tahle akce přivádí děti k pohybu už v předškolním věku a je radost vidět nadšení v očích malých sportovců. Právě zde více než kde jinde platí pověstné heslo Pierra de Coubertina: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se,“ řekl Tomáš Morávek, radní pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy.

Celou akcí děti provázeli populární maskoti v podobě žabáků. Děti ale přišel pozdravit a podpořit také hokejista Jakub Lev, opora útočných řad HC Škoda Plzeň.

Všechny děti obdržely drobné dárky, soutěžící týmy si odnesly hodnotné věcné ceny. Po sečtení všech výsledků v jednotlivých disciplinách byly oceněny také nejlepší individuální výkony.

Vedle samotného sportovního klání proběhla soutěž o nejlépe vyzdobená trička. Cenu primátora v této kategorii získaly hned tři mateřské školy: 25. MŠ, 5. MŠ a 7. ZŠ a MŠ Plzeň.

„Sportovní hry mateřských škol jsou nedílnou součástí systematických aktivit, které NSM realizuje pro předškolní děti. Jsem rád, že se zejména díky podpoře města Plzně mohl uskutečnit již devátý ročník této oblíbené akce. Zároveň se už teď těším za rok na setkání s dalším ročníkem předškoláků u jubilejního desátého ročníku,“ uvedl Petr Chvojka, předseda správní rady Nadace sportující mládeže.

Výsledky Sportovních her mateřských škol 2024

Absolutní pořadí školek:

1. 37. MŠ Plzeň
2. 54. MŠ Plzeň
3. 25. MŠ Plzeň


Sdílet