Plzeň začne na jaře se stavbou nového areálu pro klub neslyšících | Sportovní Plzeň

 

 

Plzeň začne na jaře se stavbou nového areálu pro klub neslyšících

Marie Osvaldová8. 2. 2022


Zdroj: Projektová studie „SPORTOVNÍ AREÁL PRO SK NESLYŠÍCÍCH, KRAŠOVSKÁ PLZEŇ“, 10/2019, SUNCAD, s.r.o.


V těsném sousedství nové sportovní haly Krašovská vyroste za zhruba 36 milionů korun areál SK Neslyšících. Sloužit bude jako náhradní za stávající objekt v Lobzích. V úterý 8. února město podepsalo smlouvu se zhotovitelem stavby, hotovo by mělo být v květnu příštího roku.

"Areál bude zahrnovat objekt zázemí o velikosti 17 x 34 metrů s klubovnou, šatnami, sociálním zařízení, víceúčelové venkovní hřiště včetně umělého osvětlení o rozměrech 47 x 25 metrů, hřiště na beachvolejbal a pétanque, parkoviště pro 22 osobních aut a 2 místa pro imobilní," potvrdil první náměstek primátora města Roman Zarzycký. Celý objekt bude jednopodlažní a bude mít bezbariérový přístup. Zastřešen bude jednoplášťovou plochou střechou s výrazným přesahem v místech hlavního vstupu a terasy, kde tak vznikají kryté venkovní pobytové prostory. 

Klub SK Neslyšící sídlí aktuálně ve Vyšehradské ulici, místo něj ale povede městský okruh. Nové prostory pak našlo město na pozemku na Krašovské. S výstavbou by se mělo začít v květnu 2022, objekt by měl být dokončení o rok později.


Sdílet