Plzeň pomůže sportovním klubům s problémy - Aktuality - Sportovní Plzeň - oficiální sportovní portál města

 

 

Plzeň pomůže sportovním klubům s problémy

Od Plzeň - 12. 5. 2020


Rada města Plzně schválila dne 15. dubna 2020 usnesením č. 296 a 297 opatření pro sportovní subjekty nezřizované městem. Tato podpora je jednou z cílených oblastí v rámci „Opatření pro zmírnění negativních dopadů koronavirové krize na území města Plzně.“ Materiál je nazýván jako „Protikoronavirová plzeňská dvanáctka“ a sportovní oblasti se týká opatření č. 11 s názvem „Finanční pomoc pro existenčně ohrožené sportovní kluby a kulturní organizace nezřizované městem.

Více je možno nalézt na https://www.plzen.eu/plzenska-12/

Je nutno poděkovat především našemu vedení města, které se snaží aktivně nastartovat život ve městě. Odhaduji, že existenční problémy má nyní vyšší počet desítek klubů, a to zejména těch, kteří vlastní nebo provozují sportovní infrastrukturu nebo ti, kteří museli i v době pandemie platit dlouhodobé nájmy v komerčních prostorách. Těm zejména se budeme snažit pomoci! Dále budeme sanovat nákup desinfekčních prostředků.řekl Přemysl Švarc, vedoucí odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání.

Žádost může podat každý sportovní subjekt vykonávající činnost na území města Plzně a to skrze jednoduchý formulář. Ten administruje Kancelář primátora města Plzně, ale odborně bude každá žádost projednána i na odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání, tak abychom pomohli těm existenčně ohroženým sportovním klubům a organizacím. „Všechny žádosti budou individuálně posouzeny. Finanční alokace určená na tuto mimořádnou podporu je v řádech jednotek milionů korun a proto doufám, že o pomoc požádají opravdu jen ti, kteří mají vážné problémy. Limit dotace předpokládáme 250 tisíc korun.doplnil Švarc.


Formulář: Žádost o poskytnutí individuální finanční dotace 


Formulář se podává výhradně poštou nebo osobně na adrese:

Kancelář primátora MMP, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň,
kontaktní osoba: Ing. Petr Kvarda, kvarda@plzen.eu, 37 803 2013


Sdílet