Otevřená výzva pro pořadatele akcí - Náplavka na Radbuze

Od Plzeň - 14. 2. 2020


Máme pro pořadatele akcí dva režimy podpory z prostředků Statutárního města Plzeň:

  1. Finanční podpora pro žadatele jako hlavní pořadatele akce (20-100tis. Kč)
  2. Finanční a technicko-produkční podpora v rámci tzv. „nedělních vegetů“, což budou nedělní akce od července do srpna (do 20 tis. Kč)

Výzva je k dispozici zde a na Facebooku