NSA dokončila administraci všech žádostí ve výzvě Provoz a údržba | Sportovní Plzeň

 

 

NSA dokončila administraci všech žádostí ve výzvě Provoz a údržba

Plzeň22. 12. 2022Národní sportovní agentura ve zrychleném režimu dokončila během 4 týdnů administraci všech 2400 žádostí v dotační výzvě Provoz a údržba, což znamená, že ještě do konce roku získají sportoviště po celé České republice potřebnou dotaci na pomoc s úhradou cen energií.

Zdržení při schválení financí Národní sportovní agentuře na výzvu Provoz a údržba způsobilo prezidentské veto novely zákona o státním rozpočtu, díky kterému mohla NSA začít s administrací až na úplném konci listopadu. „Běžná doba na administraci 2400 žádostí jsou tři měsíce, my jsme měli 20 dní. Byl to můj první slib, který jsem dal na úvodní tiskové konferenci s panem premiérem a chtěl bych tímto poděkovat všem zaměstnancům za skvěle odvedenou práci, díky které nezůstanou sportoviště v Česku bez finanční pomoci,“ uvedl předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek. Zákon totiž požaduje, aby byly veškeré finance poslány žadatelům do konce kalendářního roku.

Rozděleno pro letošní rok bude ve výzvě 385 milionů korun s tím, že pro příští rok by mělo dojít k navýšení na 450 milionů. „Výzvu se podařilo vyplatit v rekordně krátkém čase hlavně díky tomu, že jsme přesunuli na administraci výzvy všechny dotační odborníky, kteří celý prosinec pracovali mnohdy do nočních hodin, a to i o víkendech,“ vysvětluje 1. místopředsedkyně Národní sportovní agentury Markéta Kabourková.

V rámci dotační výzvy „Provoz a údržba“ mohou sportoviště využít dotaci na energie související s provozem daného sportovního zařízení, vodné a stočné, sportovní materiál (včetně např. dezinfekce) nebo na provozní náklady, které jsou nezbytné pro zajištění provozu (například bezpečnostní ochranu sportovního zařízení). Oprávněným žadatelem je spolek (nebo pobočný spolek), který je zapsaný v Rejstříku sportu a eviduje v něm provozované sportovní zařízení. Zároveň žadatel musí být bezúhonnou osobou a nesmí mít žádný dluh u státních orgánů jako je například Finanční správa České republiky.

Zároveň se podařilo vyplatit i objemově menší dotační výzvy Můj klub – 2. kolo a Podpora para sportu. „Považuji za velmi pozitivní, že se podaří vyplatit všechny provozní rozpočtové prostředky příjemcům ještě v letošním roce. Na druhou stranu udělám vše pro to, aby v příštím roce proběhla administrace výzev na rok 2024 mnohem dříve než v prosinci,“ zakončuje předseda NSA Ondřej Šebek.

Zdroj: NSA


Sdílet