Nadace 700 let města Plzně přijímá žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku na rok 2022 | Sportovní Plzeň

 

 

Nadace 700 let města Plzně přijímá žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku na rok 2022

Plzeň21. 12. 2021


Nadace 700 let města Plzně přijímá od 13. 12. 2021 do 26. 1. 2022 žádosti o příspěvek na pořádání sportovních projektů. Příspěvky jsou určeny výhradně na podporu aktivit na území města Plzně. Formulář žádosti s příslušnými přílohami se odevzdává OSOBNĚ do kanceláře nadace (Kopeckého sady 11, kancelář č. 1.7). Pro veškeré dotazy ohledně vyplnění žádostí kontaktujte organizaci výhradně na telefonu 378 035 301.

Více informcí


Sdílet