Nadace 700 let města Plzně přijímá žádosti o příspěvek na letošní rok, nově také podpoří obnovu drobných památek | Sportovní Plzeň

 

 

Nadace 700 let města Plzně přijímá žádosti o příspěvek na letošní rok, nově také podpoří obnovu drobných památek

Plzeň5. 2. 2021Od prosince do 25. února přijímá Nadace 700 let města žádosti o podporu kulturních, sportovních a vydavatelských aktivit na území města Plzně.

V minulých letech Nadace 700 let přispěla i na restaurování Alšových sgrafit v Nerudově ulici.

„Žádosti přijímáme ve stejném režimu, jak jsou u nás žadatelé zvyklí na aktivitu, která se uskuteční v roce 2021 na území města Plzně v oblasti kultury, sportu nebo vydavatelství. Žádosti na jednotlivé oblasti jsou ke stažení na webových stránkách nadace www.nadace700.cz.  Přijímáme je v kanceláři nadace osobně, jen prosíme předem o telefonické dohodnutí konkrétního termínu, abychom zamezili setkávání lidí v naší kanceláři,“ říká ředitelka nadace Alena Kozáková. „Pro rok 2021 jsou vyčleněny zhruba stejné prostředky jako v roce minulém a budeme se snažit podpořit co největší možné množství zájemců o podporu. Samozřejmě, stejně jako v minulém roce, počítáme i s tím, že se akce mohou v termínech přesouvat a budeme v tom pořadatelům vycházet vstříc, aby i v takovém případě mohli schválené příspěvky využít.“


Nadace v minulých letech přispěla, i s podporou svých partnerů, na obnovu mnoha plzeňských památek. Od restaurování Alšových sgrafit, přes obnovu některých plzeňských ulic, sochařské výzdoby města, věžních hodin katedrály a dalších částí katedrály až např. po osvětlení hradu Radyně. Byly ale také např. restaurovány vzácné tisky, značné prostředky směřovaly i do obou plzeňských synagog a celkový výčet by byl mnohem delší. „Na to bychom chtěli navázat i v letošním roce podporou obnovy drobných památek. Do 31. března je možné zažádat o příspěvek na obnovu drobných movitých i nemovitých památek. Žádosti s přesnými podmínkami je opět možné získat na webových stránkách nadace.“


Sdílet