Modernizujeme pro Vás

Plzeň1. 9. 2021


Statutární město Plzeň investuje značné finanční prostředky do sportovní infrastruktury. V současné době modernizujeme zázemí na dětském bazénu na Lochotíně, kde se realizuje výměna celé prosklené fasády. S ohledem na schválení této akce v Zastupitelstvu města Plzně je v současné době termín dokončení do 25.10.2021. Ve spolupráci se zhotovitelem vynakládáme maximální úsilí na eventuálním zkrácení termínu, nicméně situace na stavebním trhu nám tomu nenahrává.

Po dokončení výměny původní skleněné fasády dojde ke zvýšení komfortu využívání prostoru dětského bazénu včetně teploty v okolí bazénu a zvýší se efekt vzduchotechnického zařízení prostor. V neposlední řadě očekáváme úsporu provozních nákladů za spotřebu tepelné energie. Tyto tak budou moci být použity na další modernizaci a opravy v areálu.

Děkujeme za pochopení! 


Sdílet