Město vyhlásilo dotační tituly na podporu sportu v roce 2021 | Sportovní Plzeň

 

 

Město vyhlásilo dotační tituly na podporu sportu v roce 2021

Plzeň21. 10. 2020Rada města Plzně schválila na svém jednání dne 12. října 2020 vyhlášení dotačních titulů na podporu sportovní činnosti na území města Plzně pro rok 2021. Jedná se o dotační titul nazvaný Podpora sportu a tělovýchovy včetně hendikepovaných sportovců pro rok 2021 a dotační titul Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně pro rok 2021. Pro rok 2021 dochází v obou dotačních titulech ke změnám parametrů pro výpočet dotace. U rekonstrukčního dotačního titulu navyšuje město Plzeň limit žádosti na 750 tisíc korun.

„Podpora sportovních subjektů je pro město Plzeň jedním z klíčových pilířů sportovní přípravy našich dětí a mládeže. Vzhledem k očekávanému propadu příjmu z daní do městského rozpočtu ve výši 10 až 15 procent bohužel není reálné navýšení dotačních titulů, ale pokusíme se jejich alokaci alespoň zachovat,“ sdělil 1. náměstek primátora města Plzně Roman Zarzycký.

Dotační titul na provozní výdaje organizací se sídlem na území města Plzně se mění v následujících kritériích. Žadateli mohou být pouze organizace, které vykonávají spolkovou činnost pravidelně, a proto musí žadatel uvést i rozpis tréninkových jednotek. Dále se mění koeficient pro výpočet členské základny pro děti a mládež ze 2 na 3. Poslední změna se týká zejména organizací, které vlastní nebo spravují sportovní infrastruktury. Parametr finanční náročnosti provozu daného žadatele se mění. Z 30 bodů je možno získat až 20 bodů podle ročních nákladů a nově 10 bodů za vlastnictví nebo správu sportovního zařízení.

„Změny kladou důraz na podporu sportovních klubů, které se zaměřují na přípravu dětí a mládeže, a také chceme zvýhodnit kluby, které vlastní nebo spravují sportoviště. V letošním roce se potvrdilo, že dotace na provoz sportovní infrastruktury jsou nutné,“  uvedl vedoucí magistrátního odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání Přemysl Švarc.

Dotaci bude možno podávat v lednu 2021.

Investiční dotační titul na rekonstrukci, opravu a výstavbu sportovních zařízení a areálů doznal jediné, přesto zásadní změny. Navýšen byl limit žádosti o 250 tisíc korun na 750 tisíc korun.

„Na základě dotazníků i osobních pohovorů se zástupci klubů bylo zjištěno, že spousty z nich nepodávají žádost z důvodu nízké maximální částky dotace vzhledem k celkovým nárokům zamýšleného projektu. Tímto se snažíme vyjít všem vstříc,“  doplnil Přemysl Švarc.

Dotaci bude možno podávat od 1. do 21. prosince 2020.

Žádosti bude možno podávat osobně na podatelnu Magistrátu města Plzně nebo na magistrátní odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání. Dále poštou s razítkem podání nejpozději poslední den termínu dotace.

Více informací naleznete v záložce „Dotace“ nebo na www.plzen.eu


Sdílet