Dotační titul pro sportovní organizace na území města Plzně v souvislosti s pandemií koronaviru | Sportovní Plzeň

 

 

Dotační titul pro sportovní organizace na území města Plzně v souvislosti s pandemií koronaviru

Plzeň4. 3. 2021Vedení města Plzně se rozhodlo pomoci jak neziskovým sportovním organizacím, tak podnikajícím právnickým a fyzickým osobám v oblasti sportu. Kompenzace je určena výhradně na časově omezené období říjen až prosinec 2020, a to do výše 250 tis. Kč. Uznatelnými náklady jsou vrácené členské příspěvky za září 2020 až únor 2021, respektive 50 % celkové částky, která odpovídá vymezenému období. Dále uhrazené nájemné třetím osobám v době od října do prosince 2020. Posledním pilířem podpory jsou kompenzace provozních nákladů vlastníků a správců sportovišť. U nájemného je možno hradit pouze 50 % celkových nákladů, a to s ohledem na vypsání vládní pomoci COVID – Nájemné III, kde je uznatelných zbylých 50 %.

Cílem programu je finanční podpora existenčně ohrožených sportovních klubů a podnikajících právnických osob provozujících sportovní činnost v souvislosti s 2. vlnou pandemie. Program se koncentruje na refundaci nákladů za uzavřením sportovišť od 1. října do 31. prosince 2020. Program dále reaguje na krácení členských příspěvků na pololetí září 2020 až únor 2021 z důvodu jejich poměrného vrácení členům organizací v době jejich nefungování. Propad těchto příjmů sportovních organizací může být hrazen až do výše 50 %. Program kompenzuje pouze náklady, které nebylo možno hradit z vypsané vládní pomoci, zejména MPSV, MPO a NSA.

Více informací o dotačním titulu a formulář žádosti naleznete v sekci Dotace


Sdílet