Zahájení

28. 9. 2019

10hod


Adresa

AK Škoda PLZEŇ, atletický klub
Vejprnická 1253/36
Plzeň 3
31800


Sporty / Aktivity

Atletika


Zdroj

Přejít na webMČR družstev juniorů a juniorek


Pořadatel
Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Startují
Juniorky           ročníky 2000 - 2001
Junioři              ročníky 2000 - 2001

Družstva juniorů a juniorek postupující z Mistrovství Čech a Mistrovství Moravy a Slezska.
Seznam družstev s přidělenými startovními čísly bude upřesněn.

Soutěže

Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g


Technická ustanovení
Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěž v hodu kladivem juniorů proběhne na hlavní ploše.
Soutěž v hodu kladivem juniorek proběhne na rozcvičovací ploše.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Přihlášky
Podávají oddíly na webové stránce ČAS, a to od 15.9.2019 do 26.9.2019 20:00.

Rozcvičování
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše, přilehlé rovince nebo v prostorách tunelu.

Kontrola náčiní
Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve spodní části tribuny.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu.

Časový pořad

ČAS DISCIPLÍNY
9:30 kladivo 4kg Jky kladivo 6kg Jři    
11:00 tyč Jky      
11:15 100 m Jky Rozběh koule 6kg Jři   disk 1kg Jky
11:30 100 m Jři Rozběh dálka Jři    
11:45 800 m Jky Běh      
12:00 800 m Jři Běh výška Jři    
12:15 100 m př. Jky Běh      
12:30 110 m př. Jři Běh      
12:45 100 m Jky Finále koule 4kg Jky   disk 1,75kg Jři
13:00 100 m Jři Finále dálka Jky    
13:15 400 m Jky Běh      
13:30 400 m Jři Běh      
13:45 3000 m př. Jky Běh výška Jky   tyč Jři
14:00 3000 m př. Jři Běh      
14:15 3000 m Jky Běh      
14:30 5000 m Jři Běh trojskok Jři   oštěp 600g Jky
15:00 400 m př. Jky Běh      
15:15 400 m př. Jři Běh      
15:30 200 m Jky Běh      
15:45 200 m Jři Běh      
16:00 1500 m Jky Běh trojskok Jky   oštěp 800g Jři
16:15 1500 m Jři Běh      
16:30 4x100 m Jky Běh      
16:45 4x100 m Jři Běh      
17:00 4x400 m Jky Běh      
17:15 4x400 m Jři Běh      
17:30 Vyhlášení