Zahájení

18. 4. 2020

21:00

Aktivity

Běh

Zdroj

Přejít na web

MČR a veteraniáda v nočním orientačním běhu


Závodním prostorem bude les v okolí vrcholu a rozhledny Krkavec (504 m n.m.), ohraničen silnicemi spojující obce Plzeň – Chotíkov – Příšov – Ledce – Třemošná – Plzeň.

V celém závodním prostoru převažuje borový les. Terén je mírně až středně kopcovitý, s mnoha jemnými terénními tvary různého původu:

  • na mnoha místech v celém prostoru pozůstatky po těžbě,
  • především v severní části erozní rýhy,
  • množství velkých prohlubní po bombardování za II. světové války.

Les je převážně velmi dobře průběžný, prakticky bez sezónního podrostu. V některých částech průběžnost ztěžuje borůvčí.