Plzeň Žije Pohybem - Sportovní Plzeň - oficiální sportovní portál města

 

 

Plzeň žije pohybem


Vážení rodiče, děti,

Město Plzeň pro vás připravilo projekt "Plzeň žije pohybem". V této pro Vás mimořádně těžké době jsme se rozhodli motivovat každého jednoho z vás, aby se pravidelně hýbal venku: chodil, běhal, jezdil a podobně. Tomu všemu říkejme "aktivity". A v nich budeme soutěžit. Jak vy jako jednotlivci, tak mateřské a základní školy mezi sebou. Pro zajímavost, podívejte se, kolik kilometrů jsme již dohromady sportovali:

Do akce se musí každý žák pod dohledem rodičů, nebo jejich prostřednictvím, přihlásit. Tlačítko "Přihláška" Vám otevře formulář, kde je třeba zadat osobní údaje žáka, který se bude akce účastnit a vybrat mateřskou, nebo základní školu ze seznamu. Zákonný zástupce musí v průběhu přihlašování potvrdit, že souhlasí jak s tím, že společnost Euronova & Partners spol, s.r.o., jako smluvní partner magistrátu města Plzeň bude osobní data žáků evidovat tak, že s účastí na akci souhlasí. Tato přihláška bude platit po celou dobu, kdy bude projekt otevřen. V průběhu přihlášení budete dotázání na váš email, na který vám pošleme detailní informace, jak se akce zučastnit. Je to důležité, každý žák se počítá do soutěže škol!


Pokud vás zajímá seznam přihlášených, tak si můžete otevřít stránku "Startovní listina".


Využijete-li automatické nahrávání aktivit pomocí apky "Orgsu tracking", tak k tomu budete potřebovat QR kód, nebo ID závodu EU5MQ15B. Privátní klíč a vaše startovní číslo zde nejsou veřejně publikovány, jsou to vaše identifikační údaje a máte je k dispozici v potvrzovacím emailu.


Tlačítko "Ruční zadání" otevře stránku, která vám nabídne možnosti zadat aktivitu ručně (zadáte své startovní číslo, privátní klíč a počet km), nebo můžete nahrát .GPX soubor pořízený například z chytrých hodinek.


A nyní se podívejte na průběžné výsledky aktuálního měsíce, tlačítko "Aktuální výsledky". Na stránce najdete jak výsledky jednotlivých žáků, tak porovnání škol mezi sebou - a to dokonce i procentuální, tedy relativní účast žáků dané školy. Malá škola tak může směle soutěžit s velkou školou, protože například počty zúčastněných žáků jsou pak čísla relativní vzhledem k celkovému počtu žáků v dané škole. Výsledky všech měsíců dohromady, od začátku projektu jsou pak pod tlačítkem "Celkové výsledky"


Pokud byste chtěli využít více možností k editaci svých aktivit, pak se přihlaste k profilu atleta na na stránce zde, přihlašovací údaje jste obdrželi v průběhu přihlašování emailem.

Jsme rádi, že se nám podařilo rozhýbat tento projekt, kterým jde Plzeň příkladem ostatním městům, okresům, krajům v České republice. Jsme na vás pyšní, přejeme vám, aby vás akce motivovala k venkovním aktivitám, což je bezesporu super důležité pro posilování vaší přirozené imunity.